Immigranten aanzienlijk gelukkiger na migratie

14-03-2018 - Rotterdam

Wereldwijd zijn internationale migranten gemiddeld 9 procent gelukkiger na migratie. De gemiddelde toename in geluk voor migranten die naar Nederland migreren is 20 procent.

Dat concluderen onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam in het World Happiness Report 2018 op basis van interviews met meer dan 36.000 migranten in 156 landen.

De grootste toename in geluk wordt ervaren door migranten die van Afrika naar West-Europa zijn gemigreerd: 29 procent. Ook migranten uit andere regio’s van de wereld zijn tevredener met hun leven na hun migratie naar West-Europa. Dit komt doordat het geluk van migranten sterk samenhangt met de stand van geluk in het gastland en West-Europese landen behoren tot de gelukkigste landen van de wereld. Migratie is echter niet altijd succesvol. Er zijn verscheidene migratiestromen waarin migranten gemiddeld genomen niet gelukkiger zijn na migratie, zoals de ongeveer 750 duizend migranten die van West-Europa naar Centraal- en Oost-Europa zijn gemigreerd.

 

Snelle toename

Bijna 90 procent van de toename in geluk vindt plaats in de eerste vijf jaar na migratie. Het geluk van immigranten neemt daarna nauwelijks verder toe. Dit is verrassend omdat immigranten geleidelijk hun carrière en sociale leven weer opbouwen en integreren in de samenleving van het gastland. Volgens onderzoekers Martijn Hendriks en Martijn Burger vertaalt zich dit niet in groter geluk omdat migranten hun omstandigheden in het gastland door een kritischere bril gaan bekijken naarmate men langer in het gastland verblijft. Hendriks: “Immigranten in Nederland die afkomstig zijn uit minder ontwikkelde landen wennen geleidelijk aan de betere omstandigheden in Nederland. Ze vergelijken bijvoorbeeld hun inkomen steeds vaker met dat van Nederlanders, die dikwijls nog beter af zijn. Dit verschuivend referentiekader leidt tot afnemende tevredenheid met hun omstandigheden in Nederland.“

In Nederland en andere West-Europese landen blijven immigranten dan ook in het algemeen wat minder gelukkig dan personen zonder migratieachtergrond. “Dit komt vooral door hun minder goede economische situatie en omdat ze relatief minder sociale contacten hebben, wat onder meer een gevolg is van taal- en cultuurbarrières”, aldus Hendriks.

Beter gevoel

Uit het onderzoek blijkt dat migranten niet alleen tevredener zijn met hun leven maar zich ook beter voelen. Wereldwijd ervaren migranten na migratie gemiddeld 5% meer aangename emoties zoals blijdschap en plezier en 7% minder onaangename emoties zoals verdriet en bezorgdheid. De bevindingen van dit onderzoek tonen aan dat migratie naar een ander land voor veel mensen een effectief middel is om hun geluk te verhogen.

###


Noot voor de redactie

Dit artikel is gebaseerd op hoofdstuk 3 van het World Happiness Report 2018. De titel van het hoofdstuk is “Do international migrants increase their happiness and that of their families by migrating?” Het World Happiness Report 2018 is te downloaden op http://worldhappiness.report/.

Verschillende aspecten van dit onderzoek zijn vernieuwend. Dit is het eerste onderzoek dat de gemiddelde mondiale toename in geluk van migranten berekend en hoe hun geluk zich ontwikkeld na aankomst in het bestemmingsland. De resultaten voor Nederland staan niet in het rapport maar zijn door de auteurs berekend door gebruik te maken van dezelfde methoden als in het rapport. De resultaten zijn niet eerder in het nieuws gekomen.

 

Bekijk andere publicaties