Miljardenstrop dreigt door administratieve koerswijziging

30-10-2017 - Rotterdam

Persbericht Nederland Maritiem Land

30 oktober 2017

Miljardenstrop dreigt door administratieve koerswijziging

De maritieme sector in Nederland dreigt miljarden mis te lopen, vanwege een onaangekondigde administratieve koerswijziging van de Zeehavenpolitie in Rotterdam. Door deze koerswijziging moeten buitenlandse bemanningen van zeeschepen, die voor langere tijd in de haven liggen, na negentig dagen het Schengengebied uit.

Beperking door visumplicht
Buitenlandse zeevarenden reizen na binnenkomst in Nederland via Schiphol door naar hun schip en krijgen bij het aanmonsteren een uitreisstempel in hun paspoort. Formeel hebben ze dan Schengen verlaten. In lijn met het Schengengrensverdrag wordt deze gangbare praktijk al decennia in Nederland en internationaal toegepast. Medio januari 2016 stopte de Rotterdamse Zeehavenpolitie onverwacht met het zogenoemde ‘uitstempelen’ van zeevarenden, waarvan het schip niet binnen afzienbare termijn uit Nederland vertrekt. Door deze maatregel moeten internationale zeevarenden, die voor langere tijd in de haven aan boord werken, in Nederland een verblijfsvergunning hebben als het schip meer dan 90 in 180 dagen in Nederland ligt. Bovendien kunnen ze problemen krijgen met hun visum dat niet toereikend is.

De koerswijziging treft bemanningen van – vaak grote – zeeschepen die langere tijd in de haven liggen, bijvoorbeeld voor projectvoorbereiding, reparaties of onderhoud. Hieronder vallen ook de bemanningen van speciale kraanschepen en andere offshore-schepen, die voor grote technische projecten op zee worden ingezet. Om dit soort omvangrijke projecten uit te kunnen voeren, moeten deze schepen zich voor langere tijd in de haven gereedmaken. Maar ook bemanning van superjachten wordt door de wijziging geraakt. Door het unieke en specifieke karakter van dit soort schepen liggen deze schepen vaak langere tijd in de havens. Het schip moet tijdens deze periode immers steeds draaiende worden gehouden door de daartoe gekwalificeerde bemanning.

In hoger beroep
Ondanks indringende gesprekken en adviezen van koepelorganisatie Nederland Maritiem Land (NML) en de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) wil het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) deze koerswijziging in alle Nederlandse havens doorzetten. Gelukkig zette de rechter eerder dit jaar een streep door de koerswijziging van de Rotterdamse Zeehavenpolitie. Geheel in lijn met de opvattingen vanuit de sector bevestigde de Rechtbank Rotterdam dat de zeevarenden volgens de jarenlange bestendige praktijk uitgestempeld moeten worden, ongeacht het moment van vertrek. De koerswijziging van de Zeehavenpolitie is in strijd met Europees recht volgens de rechtbank. Na deze uitspraak keerde de rust terug in de maritieme sector. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft echter besloten om tegen deze uitspraak in hoger beroep te gaan, waarmee de noodlottige onduidelijkheid over het Nederlandse beleid voor deze internationaal opererende sector blijft bestaan. Op 9 oktober diende deze zaak bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, in Den Haag. Wanneer de uitspraak van de Raad van State onverhoopt negatief voor de maritieme sector mocht uitvallen, zullen belangrijke buitenlandse en Nederlandse reders hoogstwaarschijnlijk naar andere havens in het Schengengebied uitwijken.

Verlies door uitwijken naar andere havens
De maritieme reparatiesector en toeleveranciers genereren in Nederland jaarlijks een omzet van vier miljard euro en bieden werk aan ruim 20.000 mensen in de regio Rotterdam. Door de koerswijziging van de Zeehavenpolitie dreigt deze sector haar inkomsten en de werkgelegenheid grotendeels kwijt te raken. De sector is per definitie grensoverschrijdend en wijkt snel uit naar andere havens, het nieuws over plotse koerswijziging in de Rotterdamse haven gaat in deze kleine, gespecialiseerde sector nu al de wereld rond. Elke andere haven in Europa stempelt zeevarenden uit zonder enige beperking gekoppeld aan de uitreisdatum van het schip. Hierdoor dreigen vele rederijen met hun scheepsreparaties en projectschepen naar andere Europese havens zoals Antwerpen of Hamburg uit te wijken.

De maritieme sector maakt zich grote zorgen over deze ontwikkelingen. Ook binnen de Tweede Kamer heersen deze zorgen. Tweede Kamerlid Rob Jetten (D66)  heeft vandaag vragen gesteld aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het hoe en waarom van dit hoger beroep en de enorme consequenties die deze koerswijzing voor de Nederlandse economie kan hebben.


Noot voor de redactie:Voor nadere vragen kunt u namens de maritieme sector contact opnemen met Arjen Uytendaal, Directeur Nederland Maritiem Land, 0653819459. Of met Martijn Pols, woordvoerder Havenbedrijf Rotterdam 0611093613.


Bekijk andere publicaties