Q-Park neemt drie parkeergarages van gemeente Venlo over

18-10-2017 - Venlo

Q-Park neemt drie parkeergarages van gemeente Venlo over

Samenwerking gemeente Venlo en Q-Park gericht op gastvrij en bereikbaar Venlo
De gemeente Venlo en Q-Park gaan in de toekomst nauw samenwerken aan een gastvrij en goed bereikbaar centrum van de stad. Centraal daarin staat de overeenstemming die beide partijen bereikt hebben over de verkoop van drie gemeentelijke parkeergarages in het centrum aan Q-Park. “Door deze samenwerking en de expertise die Q-Park inbrengt, kunnen we kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en toegankelijkheid voor bewoners, ondernemers en de vele bezoekers van Venlo verder verbeteren”, aldus Stephan Satijn, wethouder Economische Zaken en Kennisinfrastructuur van de gemeente Venlo.

“We zijn zeer verheugd met deze samenwerking”, aldus Mark van Haasteren, algemeen directeur Q-Park Nederland. “Door deze toevoegingen aan onze bestaande parkeerfaciliteiten in Venlo (Q-Park Centrum Maasboulevard en P+R Stationsplein) kunnen we onze rol als mobiliteitspartner optimaliseren.” Zo gaan in de nabije toekomst alle (bij het parkeren) betrokken partijen gezamenlijk naar de verbetering van de toegankelijkheid van Venlo kijken. Daarbij staan bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en mobiliteit centraal.

Meer parkeergemak
De gemeente en Q-Park streven naar een overdracht van de parkeergarages begin 2018. Het betreft de locaties Mgr. Nolensplein (760 parkeerplaatsen), Maaswaard (385 parkeerplaatsen) en Roermondsepoort (450 parkeerplaatsen). In totaal betreft het 1.595 parkeerplaatsen. Alle drie de locaties zullen geleidelijk worden aangepast, zodat ze aan de hoge standaarden van Q-Park voldoen. Dit betekent onder andere dat er meer services op locatie worden geboden en vernieuwde parkeerapparatuur wordt geplaatst, waardoor de betaalmogelijkheden fors uitgebreid worden en het parkeergemak toeneemt.

Nieuwbouw Roermondsepoort
Gezien de technische staat van de parkeergarage Roermondsepoort wordt deze naar verwachting binnen vijf jaar na overdracht vervangen door een nieuw te realiseren parkeergarage op dezelfde locatie. De intentie is daarbij om pas met de tijdelijke sluiting van Roermondsepoort te beginnen als de nieuw te realiseren parkeergarage Arsenaal weer beschikbaar is voor parkeerders; een eerste voorbeeld van de nauwe samenwerking tussen Q-Park en de gemeente Venlo, waarbij bereikbaarheid en gastvrijheid voorop staan.
Over Q-Park
Q-Park is één van de grootste Europese parkeerdienstverleners met sterke marktposities in Nederland, Duitsland, België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. Q-Park is een erkend kwaliteitsleider op het gebied van parkeren. Haar portfolio omvat zo’n 835.000 parkeerplaatsen verdeeld over 6.195 parkeerfaciliteiten in eigendom, exploitatie, beheer of een combinatie daarvan.

Q-Park Nederland telt 375 parkeerfaciliteiten, waaronder 98 P+R terreinen en 119 stallinggarages.

Meer informatie:
Gemeente Venlo
Robert Bouten
Adviseur bestuurlijke communicatie
T 077-359 96 95
M 06-216 062 31
@ r.bouten@venlo.nl

Q-Park Nederland
Mark van Haasteren
Algemeen directeur Q-Park Nederland
T 043-329 58 58

Foto: Gemeente Venlo

Bekijk andere publicaties