Toelichting evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

18-10-2017 - Den Haag

Media-uitnodiging

18 oktober 2017

Toelichting evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

De Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand, geeft op woensdag 25 oktober om 13.00 uur een toelichting op de bevindingen van haar onderzoek. De toelichting vindt plaats in Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

De toelichting wordt verzorgd door de voorzitter van de commissie, de heer mr. H.T. van der Meer, in bijzijn van de overige commissieleden. Na afloop van de presentatie, wordt het rapport gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl/commissiepuntentoekenningen.

De onafhankelijke commissie kreeg in september 2016 opdracht van de ministerraad, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, om onderzoek te doen naar de gemiddelde tijd die advocaten en mediators besteden aan zaken in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.

 


Het rapport wordt voorafgaand aan de toelichting aangeboden aan de demissionair Minister van Veiligheid en Justitie. Dit gebeurt zonder media, maar vanuit het ministerie wordt wel een foto verzorgd, die aan de media wordt aangeboden.

Voor belangstellende media is het hard-copy rapport woensdag 25 oktober vanaf 11.00 uur onder embargo in te zien in Nieuwspoort. Het embargo verloopt na afloop van de toelichting, dat is woensdag 25 oktober om 14.00 uur.

Na afloop van de toelichting in Nieuwspoort is plenair gelegenheid voor het stellen van vragen. Vervolgens is mogelijkheid voor korte één-op-één quotes met de voorzitter en leden van de commissie.

U kunt zich tot uiterlijk dinsdagmiddag 24 oktober 13.00 uur aanmelden om de toelichting van de commissie bij te wonen. U kunt dit doen bij Robin Middel, woordvoerder van de commissie via middel@havanablue.nl of via 06-18974441.

Lees meer Bekijk andere publicaties