Eerste Marine Magazine begin van een nieuwe traditie

Eerste Marine Magazine begin van een nieuwe traditie

24 februari 2017 door: Havana Orange

Na de succesvolle uitgave van het gratis nulnummer afgelopen jaar, komt volgende week het eerste Marine Magazine uit. Dit nummer bevat gastcolumns van enkele Kamerleden. Zo doen de VVD, CDA, D66 en de PvdA een boekje open over de Defensie-uitgave voor de komende jaren. Rob van Doorn, Voorzitter Stichting P3M, vult aan: “De Defensie achterban, actief dienend personeel en de gouden driehoek kunnen komende tijd het proces voor de marine zelf beïnvloeden tijdens de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. Enkele Kamerleden hebben alvast hun bijdrage aan dit magazine geleverd, om de keuze gemakkelijker te maken.”

Dat het roerige tijden zijn voor de Marine moge duidelijk zijn. Het magazine bevat een diepte-interview met Luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk over het operationele nut en de noodzaak van een moderne marinevloot. “Waar jarenlang de focus lag op handhaving van de internationale rechtsorde, zie je weer een accentverschuiving naar onze primaire hoofdtaak.” Het magazine bevat verder een scala aan verhalen over de Koninklijke Marine en de Gouden Driehoek om de lezers zo breed mogelijk te informeren over de ontwikkelingen rond ons oudste krijgsmachtdeel.

Zo bevat het magazine verschillende beschouwende artikelen over missies, techniek, ‘launching customership’ en interviews met huidige of voormalige onderofficieren. Met deze artikelen kan het magazine bijdragen aan een goede discussie over de noodzaak van de Koninklijke Marine. Dat is hard nodig: de zeemacht heeft momenteel een verouderde vloot en komende periode worden keuzes gemaakt over de vervanging van onderzeeboten, fregatten en mijnenjagers.

Marine Magazine is een uitgave van de Stichting Pugno Pro Patria in Mare (P3M). De stichting is enige jaren geleden opgericht om het gesprek over de Koninklijke Marine en de Nederlandse marine-industrie in de samenleving gaande te houden. Om die reden is het initiatief genomen om twee keer per jaar het Marine Magazine uit te geven. Het eerste magazine valt op 28 februari bij de leden op de mat, het wordt in een oplage van 4.000 stuks uitgegeven.


Meer nieuws

Nieuwsoverzicht