150 miljoen voor duurzaam herstel mobiliteitssectoren

12-03-2021 - Rotterdam

De R&D-regeling voor de mobiliteitssectoren maritiem, automotive en luchtvaart is een feit. Vandaag heeft de Ministerraad ingestemd met een regeling van 150 miljoen euro voor innovatieve projecten in deze sectoren. De regeling is bedoeld als co-financiering voor bedrijven die willen investeren in onderzoek en ontwikkeling, gekoppeld aan verduurzaming en digitalisering. Voor de maritieme sector betekent dit dat er door kennisontwikkeling nieuwe innovaties komen en we nu een volgende stap gaan zetten in de omslag naar een emissieloze maritieme sector.

Investeren in de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën is nodig om ervoor te zorgen dat Nederlandse schepen binnen afzienbare tijd hun uitstoot significant kunnen reduceren en emissieloos, binnen de nationale en internationale doelstelling, kunnen gaan varen. De technische uitdagingen in de maritieme energietransitie zijn groot; de benodigde vermogens voor schepen zijn zeer hoog (vele megawatts) en het noodzakelijke bereik zeer groot (vele dagen tot weken). De systemen voor dit soort hoge vermogens zijn nog in ontwikkeling en gebruiken brandstoffen die nog niet breed beschikbaar noch toepasbaar zijn.

Lees meerBekijk andere publicaties