Bij Valuation voor Accounting Professionals leer je waarderingen begrijpen

21-05-2021 - Rotterdam

Voor het opstellen en controleren van een jaarrekening is waarderingsexpertise belangrijk. Niet elke accounting professional heeft die expertise. Daarom heeft de Erasmus Universiteit de nieuwe Masterclass Valuation voor Accounting Professionals in het leven geroepen.

Waarderingen zijn belangrijk voor een jaarrekening. Een deel van de bezittingen en schulden staat tegen fair value in de balans. Voor sommige andere posten moet de fair value toegelicht worden. “Bijvoorbeeld bij verschillende financiële instrumenten”, zegt Maarten Pronk, initiator van het programma. “Daarnaast spelen waarderingen een belangrijke rol bij het bepalen van bijzondere waardeverminderingen en het verwerken van overnames.”

Veel waarderingen voor de jaarrekening worden uitgevoerd door specialisten. Echter ook als specialisten ingeschakeld worden, is het belangrijk dat accounting professionals de waarderingen begrijpen. “Die kennis moet je hebben als je de specialisten aanstuurt. Bovendien heb je kennis van waarderingen nodig om de uitgevoerde werkzaamheden van specialisten te beoordelen”, aldus Pronk.

Jaarrekening

Het doel van deze nieuwe masterclass is het geven van inzicht in de waarderingen die uitgevoerd worden in het kader van de jaarrekening. Daarbij ligt de nadruk op het waarderen, maar de relevante verslaggevingsaspecten komen ook aan bod.

De masterclass bestaat uit vier onderdelen:

  1. Basisprincipes van waarderen en waarderingsmethoden
  2. Verwerken van overnames
  3. Bepalen van bijzondere waardeverminderingen
  4. Waardering van financiële instrumenten

De docenten zijn experts op het gebied van waarderingen en/of verslaggeving en hebben ruime ervaring met waarderingen in de praktijk. Naast theorie, zal er daarom ook veel aandacht zijn voor praktische vragen rond waarderingen en de verwerking in de jaarrekening.

Lees meerBekijk andere publicaties