Abdij Koningshoeven krijgt eerste Biomakerij van Nederland

23-12-2016 - Berkel-Enschot

Abdij Koningshoeven krijgt eerste Biomakerij van Nederland

Kas met siergewassen zorgt voor 100% circulaire waterzuivering

Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven, Waterschap De Dommel en de M.J. Oomen Groep (onderdeel van VolkerWessels) slaan de handen ineen om op het terrein van de abdij de eerste Biomakerij van Nederland te realiseren. In plaats van afvoer via het riool, wordt het afvalwater van de trappistenabdij voortaan via een kas met micro-organismen en siergewassen biologisch gezuiverd, zodat het weer hergebruikt kan worden. “Er gaat geen druppel water en geen gram grondstof meer het terrein af, tenzij verwerkt in een duurzaam product”, aldus prior broeder Isaac

De abdij van Koningshoeven herbergt aardig wat bedrijvigheid. Naast de oudste en grootste trappistenbrouwerij in Nederland, ‘runnen’ de monniken een brood- en banketbakkerij, een jam- en chocolademakerij, een kaasmakerij, een imkerij, een plantenkwekerij en een gastenhuis op het landgoed. Daarbij wordt veel water gebruikt en komt dus veel afvalwater vrij. Zo is voor de productie van een liter bier bijvoorbeeld al 6 liter water nodig. Door middel van de Biomakerij kan het afval- en proceswater lokaal gezuiverd en hergebruikt worden als bijvoorbeeld spoel- en proceswater voor de brouwerij of irrigatiewater voor de plantenkwekerij. Naast de circulariteit is het voordeel dat deze vorm van zuiveren maar de helft van de energie nodig heeft in vergelijking met een normale waterzuivering.

Botanische tuin
De Biomakerij is in feite een grote plantenkas, waarbij een mix van planten met de wortels in het afvalwater hangt. De wisselwerking tussen de micro-organismen in het water en die op de wortels zorgt voor de zuivering. De Biomakerij maakt echter ook nieuwe initiatieven mogelijk. Zo wordt de kas op de Koningshoeven meteen als ‘botanische tuin’ en educatie- en ontmoetingsgelegenheid geschikt gemaakt. De siergewassen bestaan deels uit proefgewassen voor een geur- en smaakstoffenproducent uit de regio. In een gekoppelde tweede kas wordt biologische visteelt, bijvoorbeeld paling, en hopteelt beoogd. Tenslotte wordt slib uit de kas, door middel van cleantech, geschikt gemaakt als compost voor de kwekerij. In een later stadium worden ook de resterende fosfaten en voedingsstoffen uit het slib teruggewonnen.

Profoundness
De Biomakerij, die door de M.J. Oomen Groep in 2017 gebouwd wordt, sluit perfect aan bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen dat de abdij nastreeft. “Er gaat geen druppel water en geen gram grondstof meer het terrein af, tenzij verwerkt in een duurzaam product”, aldus prior broeder Isaac. De leidinggevende van de brouwerij voegt aan de drie bekende MVO P’s – people, planet, profit – nog een vierde P toe: profoundness. “Alles wat we doen, komt vanuit een diepe innerlijke overtuiging om uiterst voorzichtig met Gods schepping om te gaan.”

Peter van der Wee, algemeen directeur van de M.J. Oomen Groep sluit daarop aan en prijst de samenwerking vanuit het geloof in de noodzakelijke transitie naar de circulaire economie. “We creëren in dit project meervoudige waarde; zowel ecologisch, economisch als sociaal. Dat is het model voor de toekomst.”

Eindhoven en HHNK
Vanuit die visie zien de bouwgroep en Waterschap De Dommel de Biomakerij bij de abdij dan ook als startpunt voor een veelbelovende ontwikkeling. “Wij kiezen hiermee voor een geheel nieuwe benadering”, aldus István Koller, strategisch adviseur van Waterschap De Dommel. “Hierdoor spelen we niet alleen in op maatschappelijke thema’s, maar ontwikkelen we meteen nieuwe businessmodellen rondom waterzuivering.”

Voor het concept van een Biomakerij, gebaseerd op de technologie van het van oorsprong Hongaarse bedrijf Biopolus Technologies, bestaat inmiddels al meer interesse. De tweede wordt hoogstwaarschijnlijk gebouwd in Park Strijp S; de herontwikkeling van het voormalige Philips-bedrijventerrein in Eindhoven. Ook is er concrete interesse vanuit het Hoogeheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor een locatie in Noord Holland.
— einde persbericht —
Meer informatie
Voor meer informatie, interviewverzoeken en/of extra fotografie, neemt u contact op met:

Havana Orange
Rick van de Weg
06 557 202 91
rwg@havanaorange.nl
Stelt u geen prijs op nieuwsberichten van Abdij Koningshoeven, Waterschap De Dommel en/of de M.J. Oomen Groep, stuur dan een reply met ‘niet’.

Bekijk andere publicaties