Advocatenkantoor Boonk Van Leeuwen versterkt binnenvaartexpertise met komst Ynke Ooijkaas

21-08-2018 - Rotterdam

De verbreding van de praktijk bij Boonk van Leeuwen Advocaten in Rotterdam krijgt verdere invulling met de komst van Ynke Ooijkaas. Sinds 1 augustus 2018 versterkt zij het kantoor op het gebied van de binnenvaart.
Ynke werkt vanaf 1994 in de zee- en binnenvaart. Na enkele jaren bij het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken) maakte zij in 1996 de overstap naar de advocatuur. Daar groeide de liefde voor de (binnen)vaart verder. Ynke is in het bedrijfsleven werkzaam geweest als manager en heeft bij Deloitte voor een van de kantoren de juridische afdeling vormgegeven. Omdat de (natte) advocatuur bleef trekken, volgde in 2004 de terugkeer naar de advocatenpraktijk.
Van 2004 tot juli 2018 hield Ynke zich bij VANDIJK Advocaten te Rotterdam bezig met de haven- en handelspraktijk. Dit betekent met name adviseren en procederen in binnenvaartzaken. Ynke kent het hele terrein van de binnenvaartbranche en adviseert over bedrijfsvoering/bedrijfsovername/ bedrijfs(her)structurering, het oplossen van geschillen tussen ondernemers en/of personeel, problemen met belastingdienst/SVB/UWV, de begeleiding van echtscheidingen van binnenvaartondernemers (die vaak met hun partner een onderneming hebben), binnenvaart gerelateerde strafzaken, het doen van contractonderhandelingen en contract beoordelingen, aanvaringen e.d. Ook in het wegvervoer is zij goed thuis.
Ynke rondde in 2016 met succes de opleiding tot mediator af.
Vanwege het toenemende belang van IT voor de haven- en handelspraktijk specialiseerde Ynke zich verder in het IT-recht om cliënten te adviseren rondom privacybescherming (AVG/GDPR) en het voldoen aan (IT-)verplichtingen ten opzichte van contractspartijen en relaties. Deze verplichtingen zijn niet alleen gericht op het voldoen aan de AVG, maar ook op het opstellen van goede contracten waarbij de rechten en plichten van bijvoorbeeld gebruikers van apps en online diensten uiteen worden gezet.
De praktijkvoering van Ynke kenmerkt zich door haar betrokkenheid bij cliënten en de pragmatische insteek.
Over Boonk Van Leeuwen
BVL is een typisch Rotterdams (niche) advocatenkantoor met een sterke focus op de natte en droge praktijk in en om de haven en (internationale) handel. Vanuit een diepgewortelde ambitie en cultuur om zeer nauw met haar cliënten samen te werken versterkt het kantoor het team de komende periode met meerdere advocaten. De ingezette vergroting in haar juridische en advocatuurlijke dienstverlening maakt dat BVL haar praktijk zichtbaar verbreedt. Zo is BVL in staat haar cliënten maximaal juridisch te ontzorgen in alle zakelijke marktsegmenten.
Bekijk andere publicaties