Afdelingen Utrecht en Amersfoort laten zich bijpraten over BENG

06-11-2019 - Amsterdam

Er is nogal wat veranderd aan BENG sinds de intrede in 2015. Alle reden voor de afdelingen Amersfoort en Utrecht om 30 oktober gezamenlijk een informatiebijeenkomst te houden over Bijna Energie-Neutrale Gebouwen.

Vanaf 1 juni 2020 moeten vergunningsaanvragen voor nieuwbouw (woningen én utiliteitsbouw) voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen.
De energieprestatie van die gebouwen wordt vastgesteld aan de hand van drie punten:

  1. De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  2. Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  3. Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Om deze ingewikkelde BENG-berekeningen te kunnen maken is een uitgebreide opleiding nodig. Dat was dan ook niet de insteek van de bijeenkomst die de afdelingen Amersfoort en Utrecht 30 oktober organiseerden in hotel Mitland in Utrecht. Wel moesten de leden naar huis gaan met een duidelijk beeld van BENG, wat het is, waarvoor het is, waar je rekening mee moet houden, aan welke knoppen je kunt draaien en wat daar dan de effecten van zijn. Een opgave die wel was toevertrouwd aan Niemann-ingenieur Harm Valk, BENG specialist van het eerste uur.
In zijn inleiding legde hij de circa 35 toehoorders het gedachtegoed achter BENG uit. Het doel is simpel: CO2 uitstoot reduceren. Hij schetste de situatie in andere landen, waar onder een andere noemer maar wel met dezelfde doelstelling ook wordt gewerkt aan het bijna energie-neutraal maken van gebouwen.

Lees meerBekijk andere publicaties