Basware Climate Change Impact Score van CDP overtreft opnieuw het sectorgemiddelde van IT/Software Development

20-12-2021 - Amsterdam

Basware heeft dit jaar een “B”-score heeft ontvangen van CDP, een wereldwijde non-profitorganisatie die ‘s werelds toonaangevende platform voor milieuvermelding beheert. Met deze score doet het bedrijf nog beter dan in 2020. Basware rapporteert jaarlijks zijn CO2-voetafdruk via CDP’s internationale vragenlijst over klimaatverandering voor beursgenoteerde bedrijven. In 2021 boekte Basware goede vooruitgang, vooral op het gebied van emissiereductie-initiatieven, corporate governance en risicovermelding, in vergelijking met zijn peer group. De B-score ligt in de Management-band, die hoger is dan het sectorgemiddelde van de IT- en softwareontwikkeling van “C” en ligt op één lijn met het regionale gemiddelde in Europa.

“We leven in een wereld waarvan we willen dat die blijft voortbestaan voor onze toekomstige generaties. Het is absoluut noodzakelijk dat we als bedrijf bijdragen aan duurzaamheid, te beginnen met ons eigen personeelsbestand”, zegt Klaus Andersen, CEO, Basware. “We zetten ons niet alleen voor 100 procent in om transparant te zijn, maar we zijn ook voortdurend op zoek naar manieren om de ecologische voetafdruk van ons bedrijf te verkleinen met acties zoals het verbeteren van de energie-efficiëntie van onze kantoorlocaties; het verminderen van zakenreizen via samenwerkingstechnologieën en online vergaderhulpmiddelen; en waar mogelijk houden we rekening met hernieuwbare energiebronnen.”

Voor 2020 ontving Basware een B-score, die op Managementniveau lag, een score hoger dan het regionale gemiddelde van Europa, evenals het sectorgemiddelde voor IT & softwareontwikkeling, die beide een C-score kregen. Basware ontving voor 2020 ook de Supply & Demand Chain Executive Green Award, die leveranciers van supply chain-oplossingen en -diensten erkent die hun klanten helpen bij het bereiken van meetbare duurzaamheidsdoelen. Bovendien heeft Basware een bedrijfsmilieubeleid, waarin wordt uiteengezet hoe het in zijn bedrijfsvoering rekening houdt met milieu-uitdagingen.

“De wetenschappelijke consensus over de noodzaak van dringende actie tegen klimaatverandering is nog nooit zo duidelijk geweest. En de ambitie van dit decennium zal bepalen hoe goed we onze natuurlijke hulpbronnen kunnen beschermen en de ergste effecten van de wereldwijde klimaatverandering kunnen vermijden. Terwijl beleids- en bedrijfsbelanghebbenden strategieën blijven ontwikkelen voor milieubescherming en een koolstofarme transitie, zal de beschikbaarheid van betrouwbare en vergelijkbare data van cruciaal belang blijven. Door dit allemaal openbaar te maken aan CDP in 2021, heeft Basware blijk gegeven van toewijding aan transparantie op het gebied van het milieu en heeft het een belangrijke bijdrage geleverd aan een economie die werkt voor zowel mens als planeet”, aldus David Lammers, Deputy Director Corporate Engagement, CDP Europe.

CDP stimuleert bedrijven en regeringen om hun broeikasgassenuitstoot te verminderen, watervoorraden veilig te stellen en bossen te beschermen. Meer dan 13.000 bedrijven met meer dan 64% van de wereldwijde marktkapitalisatie maakten in 2021 milieugegevens openbaar via CDP. Dit komt bovenop de meer dan 1.100 steden, staten en regio’s die de informatie openbaar hebben gemaakt, waardoor het platform van CDP een van de rijkste informatiebronnen wereldwijd is over hoe bedrijven en regeringen veranderingen in het milieu stimuleren.

Bekijk andere publicaties