BENG komt eraan, en dat betekent nogal wat voor bouwers

04-10-2018 - Amsterdam

Ruim 20 deelnemers waren er bij de themabijeenkomst over BENG die afdeling Midden Holland 3 oktober organiseerde.

Een recente enquête van Bouwend Nederland toont aan dat slechts 7% van de leden al volgens de BENG-ontwerpprincipes werkt. 93% is er dus nog niet mee bezig en bijna de helft van de heeft eigenlijk geen idee wat de opvolger van EPC voor het werk inhoudt. Of wat BENG überhaupt betekent. En dat terwijl vanaf januari 2020 alle nieuwbouw (overheidsgebouwen zelfs al vanaf januari 2019!) moet voldoen aan de BENG-normen. Met een introductie over de klimaattop in Parijs en de afspraken die daar zijn gemaakt, de gevolgen daarvan voor ons land en de klimaattafels waar onder meer Ed Nijpels en Diederik Samsom actief zijn, kregen de deelnemers een nuttig kader geschetst voor de aansluitende presentatie van Hessel Ridder. De specialist Bouwfysica & Duurzaamheid van adviesbureau DGMR legde uit wat BENG is en wat de invoering ervan betekent voor bouwers.

Vaarwel EPC, welkom BENG

Voor lang niet alle aanwezigen was duidelijk dat EPC, de methode waarmee nu de energieprestatie van een gebouw wordt gemeten, binnenkort niet meer bestaat. En dat BENG daar voor in de plaats komt. Ridder legde uit dat de nieuwe toetsingsmethodiek heel anders is. Zo gaat BENG uit van drie indicatoren. Er is een maximale energiebehoefte waar een gebouw aan moet voldoen. Dat betekent dus dat er goed geïsoleerd moet worden om die behoefte niet boven dat maximum uit te laten komen. Verder stelt BENG een maximum aan het verbruik van fossiele energie en is er een minimum aandeel hernieuwbare energie. En dat is slechts één van de grote veranderingen die ‘Bijna-Energieneutraal Gebouw’ met zich meebrengt.
Sommige bouwers hebben niet de behoefte om meer te weten, omdat die kennis meer op het terrein van installateurs ligt. Maar anderen zijn liever niet geheel overgeleverd aan derden en zien de meerwaarde van gedegen kennis omdat zij als bouwer nu eenmaal de eindverantwoordelijkheid hebben over een project.

Bekijk andere publicaties