“Bouwen in het groen, zeker doen”

01-03-2019 - Amsterdam

De boodschap van de Noord-Hollandse bouwers richting politiek bij het verkiezingsdebat van donderdag 28 februari was glashelder; “Maak bouwen in het groen mogelijk, alleen dán kunnen we de woningbouwopgave realiseren.”

In aanloop naar de verkiezingen gaat ondernemend Nederland graag in gesprek met de politieke partijen over prangende provinciale kwesties. Op 28 februari was er zo’n ondernemersdebat, op de inspirerende locatie van 3D Makers Zone in Haarlem. Samen met ondernemersorganisaties FME, MKB, Recron, HISWA, Metaalunie, ANWB, Koninklijke Horeca Nederland, NS, Evofenedex, TLN, Techniek Nederland en VNO-NCW West ontving Bouwend Nederland daar vertegenwoordigers van VVD, CDA, D’66, Groen Links, SP en PVDA.

Schier onmogelijke opgave

Namens Bouwend Nederland hield bestuurslid en bouwondernemer Arjan Putter een vurig betoog over de woningbouw. In Noord Holland moeten er zo’n 230.000 woningen worden bijgebouwd. ‘Dat zijn ongeveer net zoveel woningen als een stad als Den Haag heeft’, schetste Putter. Met die vergelijking maakte hij duidelijk dat het niet realistisch is om te denken dat die woningen op korte termijn binnenstedelijk gebouwd kunnen worden. De ruimte is beperkt en de procedures zijn ingewikkeld en tijdrovend. Daar komt ook nog eens bij dat woningen duurzaam, aardgasloos en circulair moeten zijn én voor een substantieel deel gebouwd in de sociale sector. Die stapeling van eisen laat de bouwprijzen al maar stijgen waardoor het steeds moeilijker wordt om woningbouwprojecten financieel haalbaar te maken. Putter pleitte daarom voor versoepeling van regels en eisen waardoor ook aan de grenzen van dorpen en steden gebouwd kan worden. Bijvoorbeeld bij OV-knooppunten die vaak bij of in het groen liggen en waar wél ruimte voor bebouwing is.

Lees meerBekijk andere publicaties