Bouwend Amsterdam de EMVI-diepte in met Rozemond Advocaten

14-09-2018 - Amsterdam

EMVI is niet bepaald lichte kost maar de reacties na de themabijeenkomst van 12 september over dit onderwerp waren zeer positief.

De groep bedrijven van Bouwend Amsterdam die veel met EMVI te maken hebben is niet heel groot. Zoveel leden hebben immers niet te maken met aanbestedende diensten die overheidsopdrachten gunnen op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Dat beperkt zich toch vooral tot grond-, weg- en waterbouw en de grotere bedrijven die actief zijn in de utiliteitsbouw. Evengoed trok de themabijeenkomst over EMVI meer dan 30 deelnemers. Allemaal vakmensen die veel met de materie te maken hebben en daarbij regelmatig tegen problemen en onduidelijkheden aanlopen. Ze werden getrakteerd op een deskundige en juridisch/technische uitleg door Jørgen den Houting van Rozemond Advocaten uit Amsterdam.

Toch weer oneerlijke concurrentie

Een van de onderwerpen die ter sprake kwam, en waar de aanwezigen flink mee worstelen, is de controle op naleving van de EMVI-criteria. Doordat die toetsing vaak achterwege blijft, worden beloftes regelmatig niet nagekomen. En dan kan het volgens de deelnemers aan de bijeenkomst toch weer om laagste prijs gaan, terwijl dat nu juist niet de bedoeling van ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ is. De lezing van de advocaat leerde echter dat dat probleem is onderkend en dat opdrachtgevers meer en beter gaan controleren of datgene wat is geoffreerd, ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Lees meerBekijk andere publicaties