Bouwers en woningcorporaties Veenendaal willen wat gas terug

10-09-2018 - Amsterdam

De enorme verduurzamingsopgave én de enorme urgentie worden voelbaar in Veenendaal. Meer samenwerking tussen bouwers en woningcorporaties is nodig om dilemma’s te tackelen.

Te veel, te snel

Een tijdlang liep Patrimonium Woonservice voorop bij het verduurzamen van de woningvoorraad, maar dat lukt de woningcorporatie niet meer. “In plaats van kartrekker moeten we ons als verstandige volger gaan opstellen”, liet corporatie-directeur Trees Haarst donderdag 6 september weten tijdens haar presentatie voor de bouwers van afdeling Veenendaal. Uiteraard vindt Patrimonium Woonservice verduurzaming belangrijk en is de wil om te investeren absoluut aanwezig, maar de corporatie is simpelweg te klein om daar nog langer het voortouw in te nemen. Gemiddeld kost het zo’n € 32.000,- per woning om aan de verduurzamingseisen te voldoen. En dat is volgens Trees Haarst in de vaart waarin het nu gaat, geen haalbare kaart. Zeker gezien de huurders van Patrimonium. Dat zijn namelijk vooral mensen met lagere inkomens; geen doelgroep waar je de kosten van de verduurzaming bij kunt neerleggen.

Stevige ambitie

Het was geen vrolijkmakend beeld wat de directeur van Patrimonium Woonservice schetste, maar voor de bouwers van de afdeling Veenendaal ook weer niet geheel verrassend en onherkenbaar. Ook die constateren dat de verduurzamingsopgave een zware is en dat het tempo dat de overheid voor ogen heeft het er niet gemakkelijker op maakt. Veenendaal is een ambitieuze gemeente; Energieneutraal in 2035 staat er in het convenant. Om dat voor elkaar te boksen wil de woningbouwvereniging vooral proberen om de bewoners mee te krijgen in het proces, ze bewust te maken van de noodzaak en ze stap voor stap mee te nemen in het proces.

Constructieve discussie

Samenwerking met de markt ziet Trees Haarst ook als onontbeerlijk. Maar hoe die samenwerking er precies moet uitzien, daar zal nog flink over moeten worden gepraat. Volgens haar is het bijvoorbeeld niet aan woningcorporaties om voor innovaties te zorgen maar ligt dat meer bij de markt, bij de bouwers. Maar die liet weten dat het ook voor kleine, individuele bedrijven geen doen is om voortrekker te zijn op dat vlak. En dat de stijgende bouwkosten het er voor de corporaties ook niet makkelijker op maken, wekte ook weinig medelijden op.
Verschillen van inzicht en mening dus, maar dat maakte de bijeenkomst niet minder constructief. Want dat je het als bedrijf, corporatie of zelfs koepel of verenigingsafdeling alleen niet redt om de klus te klaren, daar was iedereen het wel over eens. Gezamenlijk optrekken en aanpakken dus. Concrete afspraken daarover werden er niet direct gemaakt, maar de intenties zijn uitgesproken, en dat is belangrijk.
Net zoals het belangrijk is dat de Veenendaalse bouwers afspraken om de cursus BENG (Bijna Energie Neutraal) als in-company training voor de afdeling te organiseren. Zodat ze op z’n minst goed op de hoogte zijn van wet- en regelgeving, mogelijkheden en onmogelijkheden.

Lees meerBekijk andere publicaties