Circulair bouwen? Graag! Maar wat is dat dan precies?

17-01-2020 - Amsterdam

Wat is circulair bouwen nou precies? Dat was de hamvraag tijdens het Kenniscafé Circulair Bouwen dat Bouwend Nederland Regio Randstad Noord en de provincie Noord-Holland woensdag 15 januari in BouwLab in Haarlem organiseerden. Hét antwoord leverde de sessie niet op maar wel veel nuttige informatie én een afspraak met gedeputeerde Cees Loggen om op korte termijn tot een sluitende definitie te komen.

Zoals alle provincies staat ook Noord-Holland voor een forse woningbouwopgave. Ruimte om dat puur binnenstedelijk op te lossen is er niet, vandaar dat in het college-akkoord is afgesproken dat er ook aan de randen van bestaand bebouwd gebied gebouwd kan worden. Voorwaarde die de coalitie heeft gesteld is dat dat bouwen dan wel circulair moet gebeuren. De meningen zijn echter verdeeld over wat circulair bouwen precies inhoudt. Voor de één is dat bijvoorbeeld bouwen met hergebruikte materialen waar het voor de ander om nieuwe maar herbruikbare materialen gaat. Onduidelijkheid troef dus voor de Noord-Hollandse bouwers. Reden voor Regio Randstad Noord en de provincie om een kenniscafé te organiseren met gemeenten, bouwers, woningcorporaties en architecten om over het begrip circulair bouwen te discussiëren en, indien mogelijk, tot een eenduidige definitie te komen.

Lees meerBekijk andere publicaties