Cobouw Café Overijssel: “Wie gaat de verbreding van de N35 betalen?”

07-03-2019 - Zwolle

Dagblad De Stentor deed onlangs onderzoek naar de belangrijkste thema’s van de provinciale verkiezingen in Overijssel. Wonen en bereikbaarheid stonden stipt bovenaan. Niet verwonderlijk dus dat het debat hierover tijdens het Cobouw Café van 26 februari in de Business Loge van PEC Zwolle druk bezocht werd. De discussie over de N35 zorgde voor het meeste vuurwerk: “Het is een karrenspoor”.

Cobouw-journalist Thomas van Belzen en sidekick Fries Heinis, algemeen directeur van Bouwend Nederland, leggen de aanwezige politici vier stellingen voor. Lijsttrekker Manouska Molema (GroenLinks), statenlid Bart van Moorsel (CDA) en statenlid Hans Nooter (PvdA) trappen af met ‘We moeten in het groen bouwen om aan de woningopgave te voldoen’. Van Moorsel is het hiermee eens. “Het kan niet anders. We moeten bouwen op nog niet-bebouwde grond, grenzend aan stads- en dorpskernen.” Hans Nooter is niet zozeer voor bouwen in het groen, maar wil wel verder kijken dan alleen de populaire stadskernen. Ook in krimpgebieden ligt er een opgave, benadrukt hij. Daar moeten huizen bijvoorbeeld verduurzaamd worden. “Ik wil vermijden dat het alleen gaat om bouwen, bouwen, bouwen en dat we de jaren ’80-woningbouw gaan krijgen die niet beantwoordt aan de grootte van de vraag”, aldus Nooter.

Laatste redmiddel
Zo komt het gesprek op plancapaciteit. GroenLinks ziet bouwen in het groen als allerlaatste redmiddel en vindt het vergroten van de plancapaciteit niet nodig. Molema: “We moeten overproduceren tegengaan.” Vanuit de bouw en infrapraktijk zit Hans van Norel aan tafel, voorzitter van Bouwend Nederland Regio Oost en directeur van de Van Norel Bouwgroep. Volgens hem is overprogrammeren van de plancapaciteit juist wel nodig, omdat dertig procent van met name de binnenstedelijke plannen in de praktijk afvalt. “Er hoeft maar een muis rond te lopen en je hebt een probleem.”

Het Rijk is aan zet
‘De N35 moet een autosnelweg worden en daar moet de provincie zo snel mogelijk geld voor uittrekken.’ Voor deze tweede stelling nemen lijsttrekkers Monique van Haaf (VVD) en Wybren Bakker (D66) en statenlid Arjan Hof (ChristenUnie) plaats aan tafel. De tweebaansweg tussen Zwolle en Enschede kent nu een maximum snelheid van tachtig kilometer per uur en dat levert veel files op. Die slechte doorstroming is niet goed voor de economie van de regio, stelt Van Haaf: “De N35 is een karrenspoor en moet zo snel mogelijk een A35 worden, daarbij kunnen we niet wachten op het Rijk.” De zaal reageert hierop enthousiast, maar probleem is dat deze weg niet onder provinciaal beheer valt. Arjan Hof vindt dat de provincie de afgelopen jaren al flink heeft betaald aan wegen die eigenlijk onder de verantwoordelijkheid van het Rijk vallen en wil dat de landelijke overheid nu de knip trekt voor de N35, voordat de provincie dat weer doet. Bovendien ziet Hof voldoende andere wegen waar de provincie in moet investeren, zodat er geen financiële ruimte is om ook nog voor een Rijksweg te betalen. D66 ziet de weg graag verbreed en de snelheid verhoogd, maar niet van enkel provinciegeld. “Het Rijk is verantwoordelijk en moet de eerste stap zetten.”

Ladder de prullenbak in
De derde stelling luidt: ‘De ladder van duurzame verstedelijking moet nu de prullenbak in’. Deze verplichte motivering voor ieder stedelijk ontwikkelingsplan werd in 2012 van kracht. Van Haaf vindt dat de ladder tijdens de crisis een nuttig instrument was, maar in de huidige economie juist een extra hindernis vormt. Het zou de bewegingsruimte voor gemeenten om tot maatwerk te komen verkleinen, omdat er van bovenaf bepaald wordt wat mag. “Met die ladder sluit je de ogen voor de economische ontwikkelingen”, aldus de VVD-er. De PvdA is het daar niet mee eens en wijst op het doel van de ladder: de groene leefomgeving beschermen en overcapaciteit tegengaan. Wel vindt hij dat de provincie gemeenten moet helpen om op binnenstedelijke locaties te bouwen. Ook wil hij samen met gemeenten bewoners verleiden om eerder te verhuizen naar een woning die bij hun situatie past, zodat de doorstroming goed blijft.

Wat is klimaatneutraal?
De laatste stelling is overgenomen uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. ‘Nieuwe provinciale infrastructuur wordt alleen nog maar klimaat neutraal aangelegd.’ Hans Van Norel heeft hier meteen een kanttekening bij: “Klimaatneutraal wegen aanleggen klinkt goed, net zoals circulair bouwen. Maar weten we wel wat dat precies inhoudt?” Gaat het over de aanleg van een klimaatneutraal asfaltdek, over de hele keten? Voor het CDA is klimaatneutrale aanleg “een mooi uitgangspunt, maar het moet wel haalbaar en betaalbaar zijn”, aldus Van Moorsel. GroenLinks ziet meer in de toekomstvisie van de ChristenUnie, maar wil nog liever in de brede zin aandacht voor een klimaatneutrale infrastructuur, door bijvoorbeeld in te zetten op beter openbaar vervoer.

Lees meerBekijk andere publicaties