Commissiestructuur Noord-Holland-Noord zorgt voor meer betrokkenheid

19-06-2018 - Amsterdam

Met een kick-off op 18 juni in Heerhugowaard is afdeling Noord-Holland-Noord voortvarend van start gegaan met een nieuwe en actieve afdelingsstructuur die garant staat voor meepraten, meedenken en meedoen.

Het houdt niet op met vernieuwingen in Noord-Holland. Na de fusie van de afdelingen Noord-HollandNoord en West-Friesland heeft de afdeling ook een nieuwe structuur opgezet. Naast het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur zijn er een tiental commissies opgericht voor een aantal specifieke thema’s. Afdelingsleden kunnen in die commissies actief meedenken en meepraten over beleid en doelen voor zaken die hen aan het hart liggen. Zo zijn er commissies die zich specifiek richten op scholing en instroom, elk op een ander terrein. Een subcommissie voor het Middelbaar Beroepsonderwijs bijvoorbeeld, en eentje die zich bezighoudt met Espeq. Er zijn commissies voor PR en communicatie, en uiteraard voor Bouwoverleggen; de belangenbehartiging dus.

Waarom?
De structuur is tamelijk uniek binnen Bouwend Nederland, Noord-HollandNoord is een van de weinige afdelingen die hem hanteert, zeker met zoveel commissies. De vernieuwde afdeling doet dat om leden meer en beter te betrekken bij de afdeling zelf en Bouwend Nederland in het algemeen.
Ander voordeel is capaciteitsvergroting, Waar anders het vijfkoppige bestuur zich, naast het eigen bedrijf, met een veelheid aan zaken voor de gehele afdeling met bezighouden, kan dat werk nu worden verdeeld over veel meer mensen.

Doelgerichte aanpak
De opzet lijkt nu al succesvol want van de circa 150 leden die Noord-HollandNoord telt, waren er een kleine 40 aanwezig bij de kick-off, maandag 18 juni in Heerhugowaard. Na stimulerende woorden van voorzitter Dick Min gingen de commissies voor de eerste keer aan de slag, onder meer om prioriteiten vast te stellen voor de komende jaren. Zo keek de commissie Bouwoverleggen, die lobby-doelen bepaalt, bijvoorbeeld allereerst naar welke gemeentes prioriteit moeten krijgen bij het inzetten van de lobby. Aan de hand van de analyse van de collegeprogramma’s kan de commissie vervolgens voor elk van die gekozen gemeentes vaststellen op welke thema’s de lobby zich moet richten. Zo hebben de afdelingsleden heel direct invloed op de richting van de belangenbehartiging.

Lees meerBekijk andere publicaties