‘COVID-19 bedreigt de democratie’, aldus 500 prominente wereldburgers in open brief

25-06-2020 - Den Haag

PERSBERICHT NEDERLANDS INSTITUUT VOOR MEERPARTIJEN DEMOCRATIE
  • Open brief van Nobelprijswinnaars, (voormalig) regeringsleiders, politici en andere prominenten
  • Nederlandse ondertekenaars, o.a. Jan Peter Balkenende, Lilianne Ploumen, Kati Piri en Laurens Jan Brinkhorst
  • Internationale ondertekenaars, o.a. Madeleine Albright, Richard Gere, Frederik Willem de Klerk, Guy Verhofstadt en Lech Walesa

500 prominente wereldburgers: ‘COVID-19 bedreigt de democratie’

Een kleine 500 Nobelprijswinnaars, (voormalig) regeringsleiders, politici en andere prominenten, waaronder Madeleine Albright, Jan Peter Balkenende, Richard Gere, Lilianne Ploumen en Lech Walesa hebben een open brief ondertekend om de democratie te verdedigen. Zij waarschuwen in de brief dat de vrijheden die we koesteren worden bedreigd door regeringen die de crisis gebruiken om hun macht te versterken. 
De corona crisis vormt een ernstige bedreiging voor de democratie. Veel regeringen over de hele wereld – ook sommige democratisch gekozen regeringen – eigenen zich noodbevoegdheden toe die de mensenrechten beperken en toezicht door de staat vergroten. Daarbij worden wettelijke restricties en het toepassen van checks and balances, zoals dat hoort in een democratische rechtstaat, vaak genegeerd. Ook wordt er geen tijdspad gegeven voor het herstellen van de grondwet en grondrechten.
Democratie is het meest effectieve systeem voor aanpakken pandemie
Dat is de kernboodschap van ‘A Call to Defend Democracy’, een open brief geïnitieerd door International IDEA, gevestigd in Stockholm, Zweden en de National Endowment for Democracy, gevestigd in Washington DC, Verenigde Staten. Beide organisaties richten zich op het ondersteunen van democratieën wereldwijd.
De brief wordt ondersteund door prominente prodemocratische instellingen, burgers en politieke leiders over de hele wereld. Vanuit Nederland is de brief ondertekend door het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD). Directeur Thijs Berman: “De brief is bedoeld om bewustwording te creëren en burgers en beleidsmakers te mobiliseren om democratie te beschermen. Een democratie is het meest effectieve systeem voor het aanpakken van de pandemie. Het houdt namelijk rekening met de rechten van alle burgers, ook die van minderheden en kwetsbare groepen.”
Vrijheid, gezondheid en waardigheid staan op het spel
“De huidige pandemie vormt een enorme uitdaging voor de democratie wereldwijd”, zo staat in de brief. “Autoritaire leiders over de hele wereld zien de COVID-19-crisis als een nieuw instrument in hun strijd om de democratie als zwak te stigmatiseren en de verworvenheden van de afgelopen decennia terug te draaien. De democratie wordt bedreigd en mensen die erom geven, moeten de wil, discipline en solidariteit tonen om haar te verdedigen. De vrijheid, gezondheid en waardigheid van mensen overal ter wereld staan op het spel.’’
De pandemie en de wereldwijde beweging voor raciale gelijkheid hebben aangetoond dat democratie belangrijker is dan ooit. Democratie zorgt ervoor dat het maatschappelijk middenveld kan worden gemobiliseerd, dat ongelijkheden kunnen worden aangepakt, dat beleidskwesties openlijk kunnen worden besproken, dat betrouwbare informatie vrij toegankelijk is en dat regeringen verantwoording afleggen aan burgers – allemaal essentiële instrumenten voor een succesvolle aanpak van de huidige crisis.
Opkomen voor democratie
“Dit is het moment waarop we allemaal moeten opkomen voor democratie. We moeten iedereen duidelijk maken wat er op het spel staat en dat we autoritaire leiders niet zullen toestaan deze of andere crises te gebruiken om hun macht te vergroten en onze burgerrechten te beperken. We moeten de democratie verdedigen; of dat nu in de stembus, in de media of op straat is. Daar gaat de brief over”, licht Kevin Casas-Zamora, secretaris-generaal van International IDEA, toe.
De volledige brief is hier beschikbaar: https://nimd.org/wp-content/uploads/2020/06/NIMD-open-brief.pdf
De lijst met ondertekenaars is hier te vinden: https://nimd.org/wp-content/uploads/2020/06/List-of-Signatories.pdf
Aandacht voor deze brief op social media is te volgen via #defenddemocracy
Over NIMD
Het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD) ondersteunt politieke partijen en andere politieke instellingen in jonge democratieën. De organisatie helpt deze politieke actoren om vertrouwen op te bouwen en de dialoog met elkaar aan te gaan. De basisvoorwaarde voor een goed functionerende democratie is samenwerking. NIMD werd in 2000 opgericht door de toen zeven grote politieke partijen in Nederland: CDA, CU, D66, GroenLinks, PvdA, SGP en VVD. De organisatie opereert wereldwijd met programma’s in ruim twintig landen. www.nimd.org
Bekijk andere publicaties