Damen positief ondanks teleurstellend 2019 en COVID-19

30-04-2020 - Gorinchem

Zoals eerder bekend gemaakt, was 2019 een fors verlieslatend jaar voor Damen Shipyards Group. De vorig jaar ingezette herijkte koers, scherper contractmanagement en een record orderportefeuille stemmen echter optimistisch voor de toekomst. Of dat in 2020 al zichtbaar wordt, hangt samen met de ontwikkelingen, onzekerheden en financiële consequenties rondom het COVID-19-virus.

Het operationele bedrijfsresultaat over 2019, los van eenmalige voorzieningen en afboekingen, is over het algemeen in lijn met 2018: -23 miljoen euro. De productiewaarde nam met 200 miljoen euro toe tot 2,4 miljard euro en de orderportefeuille groeide per 1 januari 2020 verder naar een niveau van 3,7 miljard euro; 400 miljoen meer dan het jaar ervoor.

In een aanhoudend moeilijke markt, met name in de offshore sector, heeft Damen een aantal projecten verworven, waarvan blijkt dat de risico’s aanzienlijk groter waren dan van tevoren ingeschat. Deze bleken te optimistisch gecalculeerd en hadden ongunstige contractvoorwaarden. Voor de afronding van deze legacy projecten is in 2019 een forse voorziening genomen. Ook is de benodigde liquiditeit voor de afronding van deze projecten voorzien in de cashflow forecast.

Als gevolg van afwaarderingen en genoemde voorziening op deze legacy projecten, is het nettoresultaat over 2019 gedaald naar -287 miljoen euro (2018: -17 miljoen euro). “We hebben hiermee een streep gezet onder het verleden en zijn dit jaar aan een nieuw hoofdstuk begonnen”, licht de per 1 januari aangetreden CEO Arnout Damen toe. “De getroffen voorzieningen zijn voor een groot deel terug te voeren op de bijzonder lastige marktomstandigheden in de offshore, bij onderdelen die nu zijn ondergebracht bij de Divisie Mid-Sized Vessels. Te optimistische kosteninschatting en onderschatting van de risico’s lagen hieraan ten grondslag.”

Arnout Damen: “Ondanks dit resultaat, blijft Damen een solide onderneming met een eigen vermogen van meer dan een half miljard euro en een solvabiliteitsratio van meer dan 37 procent.” Dat is bovengemiddeld voor kapitaalintensieve bedrijven als de Damen Shipyards Group.

Eind vorig jaar is de koers van het grootste scheepsbouwconcern van Nederland herijkt. Damen: “We gaan ‘back to the future’: naar standaardisatie en seriebouw. Dit zijn niet alleen succesfactoren die tot de grote groei in het verleden hebben geleid, maar ook essentiële voorwaarden om tegemoet te komen aan de megatrends van deze tijd: digitalisering en verduurzaming. Damen Shipyards ambieert hiermee uit te groeien tot de meest toonaangevende ‘green’ en ‘connected’ scheepsbouwer ter wereld.”

In het kader van ‘operational excellence’ is vorig jaar ook de stap gezet naar een divisiestructuur. Hiermee zijn de verantwoordelijkheden duidelijker belegd binnen de organisatie en wordt nog dichter op de klanten en toeleveranciers gewerkt. Damen bestaat daarmee nu uit zes divisies: Naval, Yachting, Workboats, Mid-Sized Vessels, aangevuld met twee divisies van voornamelijk autonoom opererende bedrijven Repair & Conversion en Maritime Ventures.

Goede start in 2020
Het nieuwe boekjaar 2020 startte voor Damen met een goed gevulde orderportefeuille van 3,7 miljard euro. Het eerste kwartaal werd afgerond met een positieve ebitda. “Zo boekten we nieuwe orders voor ferry’s, werkboten en sleepboten. Ook werd een tweede, hybride AMELS 60 superjacht verkocht en het contract getekend voor de bouw van het Combat Support Ship; de eerste order voor een groot schip voor de Koninklijke Marine in tien jaar tijd. Deze markeert de start van een grote vlootvernieuwing bij de marine. Daarnaast is Damen genomineerd voor het hoofdaannemerschap voor de bouw van ten minste vier MKS180-fregatten, voor de Duitse marine.” Als gevolg van de COVID-19 pandemie is een voorspelling van het resultaat voor dit jaar niet te geven. Het is duidelijk dat deze pandemie onvoorspelbare gevolgen heeft op menselijk gebied, alsmede voor de wereldwijde economie. Arnout Damen: “We zijn erop gericht om flexibel en alert te reageren op deze uitdagingen. Maar de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, toeleveranciers, klanten en hun gezinnen is voor ons nu vooral van het grootste belang. Als familiebedrijf hechten we daar veel waarde aan.”

Bekijk andere publicaties