De wijk aanpakken: werkgroep buigt zich over verduurzaming op wijkniveau

18-05-2018 - Zoetermeer

Sectortafel Gebouwde Omgeving – Werkgroep Masterplan ofwel de wijkaanpak
Nederland werkt aan een nationaal Klimaatakkoord: in 2030 moeten we vijftig procent minder CO2 uitstoten. Voor de uitwerking buigen nu diverse ‘sectortafels’ zich over de uitdagingen in verschillende deelgebieden. Bouwend Nederland is betrokken bij de sectortafel ‘Gebouwde omgeving’, die weer bestaat uit vijf werkgroepen. Joep Rats zit namens Bouwend Nederland in de werkgroep Wijkaanpak.

Als we de doelen van het Klimaatakkoord willen halen, is het duidelijk dat schaalvergroting nodig is. De verduurzaming van individuele woningen gaat niet snel genoeg. Het doel van de werkgroep Wijkaanpak is dan ook om te onderzoeken hoe verduurzaming op wijkniveau kan worden georganiseerd.

Opschalen

“We kijken vooral naar de zogenaamde ‘bloemkoolwijken’”, zegt Rats. “Dat zijn zo’n 150 wijken in Nederland die op systematische wijze zijn gebouwd in de jaren vijftig tot zeventig en erg op elkaar lijken en met dezelfde aanpak uitkunnen. Bovendien kun je op wijkniveau ook kijken naar de energievoorziening en utiliteitsbouw.”

Schaalvergroting heeft nog een bijkomend voordeel: verduurzamende maatregelen worden goedkoper. Een van de belangrijkste kansen voor de bouw is het verduurzamen van de schil van woningen. De schatting is, dat dat voor bouwers op grote schaal rendabel is vanaf vijfduizend woningen. Een gehele wijk aanpakken is dus ook voor bouwers zinvol.

De werkgroep heeft als doel vast te stellen wat het beste proces is. Rats: “Je gaat kijken naar de woningtypes in een wijk en wat daarmee mogelijk is. Dan kijk je naar de bestaande energienetwerken en mogelijkheden qua energievoorziening. In Rotterdam kan er bijvoorbeeld restwarmte van de haven worden gebruikt. Daar is andere infrastructuur voor nodig en apparaten in huis moeten worden aangepast, bijvoorbeeld met lagetemperatuurverwarmingen. Dat klinkt logisch, maar het gaat niet vanzelf. Er is beweging nodig.”

Lees meerBekijk andere publicaties