Eerst de basis, dan de extra’s

26-11-2018 - Amsterdam

West-Friesland heeft een grote woningwens, zeker 10.000 woningen extra moeten er worden gebouwd. Prachtig vindt Bouwend Nederland, maar laten we eerst de huidige opgave realiseren.

Aan ambitie geen gebrek in Noord-Holland. Onder de noemer ‘West-Friesland pact door’ wil de ondernemersvereniging ‘Westfriese bedrijvengroep’ West-Friesland in de top 10 van Nederlands aantrekkelijkste regio’s hebben. Samen met gemeenten, onderwijs, zorginstellingen, woningcorporaties enzovoorts wordt gekeken naar wat er allemaal nodig is om die ambitie te realiseren. Ook Bouwend Nederland afdeling Noord-Holland-Noord doet mee aan dat overleg. Vrijdag 23 november kwam het hele maatschappelijke veld bijeen in Enkhuizen. Onder meer huisvesting stond op het programma. Een aantrekkelijke regio heeft immers voldoende jongeren in de dorpen en gemeenten. Om die te lokken (Amsterdam heeft een grote overloop) en te binden, zijn kwalitatief hoogstaande woningen tegen een acceptabele prijs nodig. En zo’n 10.000 tot 16.000 meer dan de 10.000 woningen die al zijn geprogrammeerd voor de regio.

Koe bij de horens gevat

Afdeling Noord-Holland-Noord pleitte voor realiteitszin en wees op ondermeer de claim die de energietransitie legt op de toch al beperkte capaciteit in de bouw en de noodzaak om voor continuïteit in de productie te zorgen. Maar vooral ook op de situatie rondom de reeds geplande 10.000 nieuwe woningen. Door onder meer problemen in vergunningstrajecten, financiële belemmeringen en legio andere oorzaken lukt het maar niet om die opgave te realiseren. In sommige gemeenten wordt nog geen 50% van de beoogde bouw verwezenlijkt binnen de gestelde termijn. “Laten we nou eerst eens proberen al die woningen op tijd te realiseren. Gemeenten kunnen daarnaast aan de slag met overprogrammering zodat we een continue productie kunnen realiseren, ook als het minder gaat met de economie.”, pleitten de bouwers. Het appel was niet tegen dovemansoren gericht. Er wordt nu een stuurgroep gemaakt met een aantal wethouders, woningcorporaties en bouwers om het plan verder uit te werken zodat vergunningsprocedures kunnen worden versneld en ook andere problemen rondom de huidige plancapaciteit worden opgelost.

Lees meerBekijk andere publicaties