Ervaar de toekomst tijdens de ‘Maritime Week’

05-10-2016 - Rotterdam

Nederland heeft een toekomstbestendige maritieme sector om trots op te zijn. Omdat veel van haar werkzaamheden normaal achter de dijken worden verricht, opent de sector één keer per jaar haar deuren. Tijdens deze zogenaamde ‘Maritime Week’ worden seminars en activiteiten georganiseerd, zijn bedrijven en opleidingen open voor bezoek en vindt het jaarlijkse ‘Maritime Awards Gala’ plaats.

De maritieme sector is een oeroude Nederlandse bedrijfstak die het niet altijd even gemakkelijk heeft. Hoewel we wereldwijd toonaangevend zijn in vele sectoren, moeten de schijnwerpers in Nederland meer op deze sector komen te staan. Tijdens de ‘Maritime Week’, georganiseerd door Nederland Maritiem Land, laten we de schoonheid van de sector ervaren. Daarnaast is ruimte om enkele uitdagingen onder de aandacht te brengen, die voor de toekomst van de sector cruciaal zijn:

Maritieme werkgelegenheid
Met 253.000 banen staat de maritieme sector voor 3% van de werkgelegenheid in Nederland. De sterke combinatie van vakmanschap en kennis bewijst zich mondiaal. Om dit niveau in stand te kunnen houden, vraagt om veel inspanning en samenwerking van overheid, bedrijven en kennisinstellingen om de instroom vast te houden.

Sterkere publiek private samenwerking
Het maritieme bedrijfsleven investeert ruim 4,2% van de toegevoegde waarde in ‘Research and Development’. De Nederlandse maritieme sector heeft daarmee alles in zich om te innoveren, maar heeft ook de overheid nodig als katalysator. Daarom wordt gepleit voor een sterkere inhoudelijke inbreng van de overheid met een duidelijk herkenbaar aanspreekpunt voor de maritieme sector.

Vestigingsklimaat
Nederlandse reders moeten de mondiale concurrentie aankunnen. Deze concurrentiepositie is niet onbedreigd. Inmiddels is meer dan de helft van de wereldvloot in Aziatische handen. Europa en daarbinnen Nederland staan voor de continue opgave om aantrekkelijk te blijven als vestigingslocatie voor reders.

Tijdens de activiteiten van de Maritime Week wordt aandacht gevraagd voor bovenstaande uitdagingen, maar is vooral ook veel ruimte voor het innovatievermogen van de sector. Dit komt het beste tot uiting tijdens het ‘Maritime Awards Gala’, dat op maandag 31 oktober in het mediapark in Hilversum wordt gehouden. Tijdens dit gala vieren 850 maritieme professionals, politici en pers het innovatief vermogen van de sector en worden de vijf belangrijkste nationale maritieme prijzen voor reders, scheepswerven, studenten, ontwerpers en toeleveranciers uitgereikt.

Nederland Maritiem Land verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, watersportindustrie en visserij. Met 12.000 bedrijven realiseert de sector een totale toegevoegde waarde van ruim 23 miljard euro voor de Nederlandse economie.

Noot voor de redactie:
De ‘Maritime Week’ biedt ruimte voor het bijwonen van de diverse activiteiten, die we in de komende weken met u zullen delen. De genoemde uitdagingen bieden ook ruimte voor een meer diepgravende rapportage, die we voor u kunnen faciliteren.

Het ‘Martime Awards Gala’ biedt op twee manieren ruimte om aanwezig te zijn. Enerzijds kunt u de gala-avond bijwonen aan onze speciale mediatafel. Hiervoor is een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Daarnaast plannen we op een inhoudelijke mediabijeenkomst aan het begin van het gala. Dit programma zal tussen ongeveer 16.45 en 18.30 uur plaatsvinden. Het betreft een kort inhoudelijk mediaprogramma, het bijwonen van de ‘key note speech’ en opening van het gala.

Wanneer u meer wil weten over de genomineerden van de maritieme prijzen, dan kunt u hier terecht: http://maritime-awards.nl/2016/09/28/alle-genomineerden-maritime-awards-gala-2016-bekend/

Media die geïnteresseerd zijn om een verhaal te maken voorafgaand of tijdens de ‘Maritime Week’, bij het gala aanwezig willen zijn of de mediabijeenkomst willen bijwonen, kunnen contact opnemen met Havana Blue – Maritime PR: Robin Middel – middel@havanablue.nl – 06 189 744 41 of Rick van de Weg – weg@havanablue.nl – 06 557 202 91.

Bekijk andere publicaties