“In papier kun je niet wonen”

20-09-2018 - Zoetermeer

“In papier kun je niet wonen”

Hoe gaan we om met de enorme gezamenlijke opgave op het gebied van ruimte en wonen? Bouwend Nederland en Provincie Zuid-Holland gingen daarover in gesprek met 33 kersverse wethouders Wonen en Ruimtelijke Ordening tijdens de Masterclass Wonen op woensdag 12 september in Den Haag. Het onderwerp ‘binnenstedelijk bouwen’ zorgde voor het meeste vuurwerk van de middag. Een week eerder vond ook al een masterclass voor wethouders Mobiliteit plaats.

Tijdens de gesprekken in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bleek ‘Wonen’ één van de belangrijkste thema’s. Aan goede intenties bij alle partijen geen gebrek, maar in de praktijk verloopt het proces tussen overheid en bouwers vaak nog moeizaam. Met deze masterclass Wonen onder leiding van dagvoorzitter Martijn de Greve wil Bouwend Nederland daar verbetering in brengen.

Binnenstedelijk bouwen

Allereerst staat de rol van de provincie centraal. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra stipt het belang aan van een continue bouwstroom, zodat ook in een eventuele volgende crisis doorgebouwd kan worden. “Tot 2025 hebben wij genoeg plannen voor de juiste soort woningen. Voor daarna moeten er nog plannen bijkomen.” Bom-Lemstra komt met een aantal concrete maatregelen om knelpunten in het bouwproces uit de weg te ruimen. Bijvoorbeeld de inzet van de ‘knelpuntenpot’ als laatste financiële zet om kleine gemeentelijke tekorten op gebiedsontwikkeling op te vullen. De provincie wil ook haar kennis meer delen met de gemeenten door capaciteit en expertise beschikbaar te stellen voor gemeentes met te weinig mankracht op dit dossier. “We delen allemaal dezelfde bouwopgave, maar de echte vraag zit in het stedelijke gebied, in de centra. Onze focus blijft daarom bij bouwen in binnenstedelijk gebied, op plekken die goed ontsloten kunnen worden.”

Nog winst te behalen

Een kritische blik op de haalbaarheid van dat binnenstedelijk bouwen ontbreekt nog vaak bij de Zuid-Hollandse gemeentes, vindt Hessel Heins-Wunderle, regiomanager Randstad Zuid. Bouwend Nederland analyseerde de rode draad van de collegeprogramma’s op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening. Winst is nog te behalen in het concretiseren van de bestaande plannen, instrumenten om circulair bouwen van de grond te krijgen en gebruik van de Omgevingswet. Ook ziet Heins-Wunderle gesprekken met woningcorporaties te weinig terug. “Binnenstedelijk bouwen vraagt ook om aandacht voor leefbare steden, daarnaast betwijfel ik of het haalbaar is om binnen de gestelde tijd binnenstedelijk de benodigde woningen af te leveren.”

Lees meerBekijk andere publicaties