Ingenieursbureau Amsterdam zet in op goede relaties met bouwers

24-10-2018 - Amsterdam

Ruim 40 geïnteresseerde toehoorders had het ingenieursbureau van de gemeente bij de bijeenkomst die de afdeling Amsterdam 24 oktober had georganiseerd. Werken aan transparantie en goede relaties was de kern van de boodschap.

De GWW-bedrijven hebben een grote opdrachtgever aan de gemeente Amsterdam; zo’n 600 miljoen wordt er jaarlijks aanbesteed op infragebied. Niet alle projecten verlopen vlekkeloos en zonder wrijving. Op een speciaal daarvoor georganiseerde themabijeenkomst deden vier vertegenwoordigers van het gemeentelijk ingenieursbureau uit de doeken hoe de gemeente inzet op leren van de dingen niet goed zijn gegaan en het verbeteren van processen en de relaties. IB en een vertegenwoordiging van de infrabedrijven komen daarvoor regelmatig bijeen in Kringen. Daar worden ervaringen gedeeld en zaken besproken die niet goed zijn verlopen, bijvoorbeeld op het gebied van de samenwerking, de omgang met betalingstermijnen, de documentatie en de communicatie.
Omdat er nogal verschil in de soorten projecten en problematieken kan zitten, is er een Kring MKB waar kleinere, onderhands aanbestede opdrachten aan bod komen en een Kring Groot voor de grotere projecten.
De Kringen-aanpak werkt, is de ervaring van Bouwend Nederland-leden. Het blijft niet bij alleen praten en zeggen dat er geleerd moet worden van de praktijk; er wordt aan de hand van de ervaringen ook daadwerkelijk bijgestuurd.

Transparantie over selectiemethode

Ander item dat de revue passeerde was de groslijsten waar de gemeente Amsterdam mee werkt. Het Ingenieursbureau legde uit hoe er bij aanbestedingen uit deze lijst wordt geselecteerd. Waar voorheen alle partijen door projectteams werden gekozen, hanteert de gemeente tegenwoordig een andere methodiek. Twee bedrijven worden geselecteerd door projectteams, één door het IB op basis van past performance en twee partijen komen uit de groslijst. De toelichting op dit proces zorgde vooral voor een stuk transparantie wat belangrijk is voor de onderlinge relaties.

Lees hier het hele artikel

Bekijk andere publicaties