Instroom in Amsterdam dreigt op te drogen

26-06-2018 - Amsterdam

Alle hens aan dek in de hoofdstad; de BWI-opleidingen dreigen te verdwijnen van de Amsterdamse vmbo’s. Met een brief aan de schoolbesturen probeert Bouwend Amsterdam het tij te keren.

Ongelukkige keuze

Het was donderdag 20 juni hét onderwerp van gesprek tijdens de themabijeenkomst Instroom in Amsterdam; het mogelijk schrappen van de het profiel Bouwen, Wonen en Interieur uit het aanbod van de Amsterdamse vmbo-scholen. Omdat het leerlingenaantal sterk terugloopt, zien de scholen zich genoodzaakt om straks nog maar één technisch profiel aan te bieden. Bouwend Amsterdam schat de kans groot in dat, vanwege de kosten en de benodigde ruimte, BWI het kind van de rekening zal worden. Het zou een uiterst ongelukkige keuze zijn omdat daarmee de toevoer naar technisch vervolgonderwijs en arbeidsmarkt in Amsterdam zo goed als opdroogt.
Vanzelfsprekend wil Bouwend Nederland die zorgwekkende ontwikkeling voorkomen, zeker gezien de enorme bouwopgave waar de hoofdstad voor staat. In een brief aan de schoolbesturen wordt het standpunt duidelijk en goed onderbouwd uiteengezet. De brief bevat het advies om op ten minste één vmbo-school het profiel BWI te handhaven. Bouwend Amsterdam spreekt daarbij een voorkeur uit voor het Bredero College in Amsterdam Noord. Daar wordt al een aantal jaren nauw samengewerkt met Bouwmensen, wat ertoe heeft geleid dat BWI één van de snelst groeiende afdelingen in het vmbo in Amsterdam is geworden.
In de brief wordt ook gewezen op het recente voorstel van Minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Dat moet een gezamenlijke aanpak tussen het onderwijs en het bedrijfsleven op het gebied van het technisch onderwijs in de regio’s stimuleren.

Wie de schoen past…

Ander onderwerp dat de gemoederen flink bezig hield tijdens de themabijeenkomst was het vroegtijdig afhaken van leerlingen die een opleiding via Bouwmensen volgen. Hoewel het een landelijke tendens is dat leerlingen opleidingen afbreken, steekt de afdeling Amsterdam de hand ook in eigen boezem. Bij veel bedrijven laat de begeleiding van de leerlingen namelijk te wensen over, waardoor de jongeren stoppen.
Om de negatieve spiraal te doorbreken, wil Bouwend Nederland in gesprek met de leden om uit te leggen hoe belangrijk een leermeester is, wat de toegevoegde waarde is van iemand die goed met jeugd kan omgaan en wat meer oog voor sociale achtergronden als problemen thuis, hoge schulden etc kan bijdragen. ‘Grotestadsproblematiek betekent simpelweg dat je er als werkgever harder aan moet treken”’, was de conclusie.

Statushouders de bouw in

Het was niet alleen maar somberheid troef bij de themabijeenkomst instroom. Positief geluid bijvoorbeeld is dat de gemeente er serieus werk van maakt om statushouders aan werk in de bouw te helpen. Onder de noemer ‘Het benutten van kansen met statushouders in de bouw’ organiseert de gemeente Amsterdam woensdag 27 juni 2018 een ontbijtsessie. Samen met bedrijven uit de bouwsector wordt dan gesproken over en gekeken naar duurzame oplossingen als werkplekken, de ontwikkeling van leerwerktrajecten en dergelijke. Bedrijven krijgen informatie over mogelijke ondersteuning bij het aannemen van een statushouder, welke instrumenten beschikbaar zijn en de rol van de gemeente Amsterdam en andere samenwerkingsorganisaties.

Lees meerBekijk andere publicaties