Kabinet schrapt Eindhovense project ‘Longen van de Stad’

25-06-2018 - Eindhoven

Het kabinet heeft de pilot ‘Longen van de Stad’ in Eindhoven geschrapt als maatregel binnen de Aanpassing Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 2018. In een toelichting op het besluit schrijft verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een Kamerbrief vandaag: “Er is geen sprake van enig verband tussen de pilot en de oplossing van de luchtkwaliteitsknelpunten.”

 

De pilot van de gemeente Eindhoven en ENS Technology was nog wel opgenomen in het oorspronkelijke, door het kabinet opgestelde, maatregelpakket van 27 maart dit jaar. In de tussentijd heeft het kabinet door TNO onderzoek laten doen naar de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen. In haar rapport van 6 juni concludeerde TNO ten aanzien van ‘Longen van de Stad’: “Er is geen effect op NO2, daling van fijnstofconcentraties hangt erg af van de omstandigheden. Alleen bij stabiel windstil weer zullen er mogelijk effecten zichtbaar zijn.”

 

Milieudefensie: ‘averechts’

De 1,29 miljoen euro kostende pilot (waar de gemeente Eindhoven 230.000 euro aan bijdraagt) om lucht uit parkeergarage Stadhuisplein te filteren was vanaf het begin af aan al omstreden. Zo liet het RIVM in De Volkskrant (20 december 2017) optekenen dat: “Het in het algemeen niet efficiënt is om emissies in een stad te faciliteren en die vervolgens na verspreiding weer uit de lucht te gaan filteren.” De Vereniging Milieudefensie was evenmin enthousiast. Campagneleider Anne Knol in het NRC (22 december 2017): “Dit soort innovaties gaan op z’n best niet werken, of werken averechts: ze leiden af van echte oplossingen, zoals vermindering van het autoverkeer.”

 

‘Het is een gok’

Ook ten aanzien van de gekozen technologie bestond meteen al scepsis. Na een zorgvuldige analyse concludeerde Bernard Gerard, oud-fractievoorzitter van de Eindhovense SP en secretaris van Milieudefensie Eindhoven, op zijn weblog (6 april 2018) bijvoorbeeld dat: “de stofhapper op het Stadhuisplein niet op deugdelijk vooronderzoek is gebaseerd en het een gok is wat die uit gaat halen.” Ten aanzien van een soortgelijk project in Arnhem waarschuwde onderzoeker dr. Ir. Moniek Zuurbier van de GGD Gelderland Midden via De Gelderlander (25 januari 2017): “Dergelijke fijnstoffilters zetten weinig zoden aan de dijk. Er zijn wel tests gedaan in laboratoria, maar daar is sprake van lucht die niet beweegt. Dat is niet de werkelijke wereld. Dit soort apparaten functioneren pas als de hele stad er mee volhangt, maar dan is het de vraag of dat kosteneffectief is.”

 

Mobiliteits- en duurzaamheidspartner

Algemeen directeur van Q-Park Nederland, Mark van Haasteren, reageert positief op het kabinetsbesluit. “Wij hadden zo veel bedenkingen bij de opzet en het nut van deze pilot dat we onze medewerking al langere tijd geleden stopten en zelfs hierover in rechtszaken met de gemeente beland zijn. Ik ben blij dat het kabinet feiten zwaarder laat wegen, dan sentiment.” Dat andere maatregelen in het kader van de verbetering van de luchtkwaliteit in Eindhoven wel doorgang vinden, wordt overigens door Van Haasteren toegejuicht. “De gemeente vindt ons zeker aan haar zijde als er daadwerkelijk effectieve maatregelen genomen worden die de duurzaamheid en leefbaarheid bevorderen. Sterker nog, dat is één van de kernfuncties van parkeergarages. Auto’s verdwijnen van de straat, zoekverkeer en daarmee uitstoot van schadelijke stoffen verminderen en stadscentra blijven bereikbaar. De inwoners, bezoekers, bestuurders, politici en het bedrijfsleven van Eindhoven kunnen op Q-Park blijven rekenen als mobiliteits- en duurzaamheidspartner.”

 

 

Over Q-Park

Q-Park is één van de grootste Europese parkeerdienstverleners met sterke marktposities in Nederland, Duitsland, België, Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland. Q-Park is een erkend kwaliteitsleider op het gebied van parkeren. Haar portfolio omvat zo’n 835.000 parkeerplaatsen verdeeld over 6.195 parkeerfaciliteiten in eigendom, exploitatie, beheer of een combinatie daarvan.

 

Q-Park Nederland telt 375 parkeerfaciliteiten, waaronder 98 P+R terreinen en 119 stallinggarages.

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Q-Park Nederland

Afdeling persvoorlichting

Pers@Q-Park.nl

Bekijk andere publicaties