Ketenbrede samenwerking bij infraprojecten komt stapje dichterbij

03-04-2019 - Amsterdam

Bouwend Nederland zat dinsdag 2 april aan tafel om te praten over GRIP: Gemeenschappelijk Regie op Infrastructurele Projecten.

Met de bijeenkomst in Medemblik is Bouwend Nederland betrokken bij een eerste stap om te kijken of integrale samenwerking bij boven- en ondergrondse infraprojecten mogelijk is. Een broodnodige stap, want de huidige situatie is álle partijen een doorn in het oog. Nog veel te vaak immers worden wegen en straten meerdere keren achtereen afgesloten of opgebroken voor onderhoud, het leggen van leidingen en het realiseren van aansluitingen. Dat leidt tot onnodige uitgaven en onnodige overlast voor omwonenden. Gemeenschappelijk Regie op Infrastructurele Projecten (GRIP) moet daar eind aan maken. In Medemblik loopt al enige tijd een pilot om tot een geïntegreerde aanpak te komen. Doel is dat nutsbedrijven en gemeente de agenda’s goed op elkaar afstemmen zodat bijvoorbeeld straten maar één keer open hoeven.

Kentering

Grote afwezige bij die verkenning was tot nu de markt: de infrabedrijven die het werk moeten uitvoeren. Bouwend Nederland heeft problematiek met nutsbedrijven al lange tijd hoog op de agenda staan en kaart dat ook regelmatig aan in de gemeentelijk bouw- en infra-overleggen en op Marktdagen. Met effect, gezien de uitnodiging voor het overleg in Medemblik. Een mooi moment want mede op aandringen van de provincie Noord-Holland wordt GRIP opgeschaald en gaat het van Medemblik naar de zeven West-Friese gemeenten. Ook de regio Alkmaar gaat meedraaien in de vorm van een pilot.

Bouwen aan vertrouwen

De bijeenkomst in Medemblik heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat er voldoenden aanknopingspunten zijn voor vervolgstappen. Dat betekent dat Bouwend Nederland in regio Alkmaar en West Friesland gaat aansluiten bij de structurele overleggen met alle partijen. In de komende periode kan dan worden gekeken of nauwe samenwerking en geïntegreerde aanpak mogelijk is en hoe die dan vorm moet krijgen. Dat wordt nog wel een tour want er is een stevig onderling vertrouwen tussen partijen nodig om openheid van projectportefeuilles en agenda’s te geven. Er is echter veel te winnen; bijvoorbeeld continuïteit in de bedrijfsvoering voor de infrabedrijven, en kostenreductie voor de lokale overheden.

Lees meerBekijk andere publicaties