Keuzes maken is consequenties dragen

04-06-2018 - Amsterdam

Keuzes maken, consequenties dragen, dat was in het kort één van de heldere boodschappen die Bouwend Nederland had voor het CDA op de stakeholdersbijeenkomst. De partij had die georganiseerd in aanloop naar de provinciale statenverkiezingen van 2019.

Een mooi compliment voor Bouwend Nederland. Waar het initiatief voor de dialoogbijeenkomsten voor de gemeenteraadsverkiezingen steeds bij de bouwbranche lag, was het nu de politiek die het voortouw nam voor een vergelijkbare sessie. Om input te vergaren voor het verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019, had het CDA op 31 mei een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd. Diverse marktpartijen, waaronder Bouwend Nederland, waren uitgenodigd om hun visie op een aantal belangrijke onderwerpen te delen met zittende Statenleden en leden van de programmacommissie.

Bij keuzes horen consequenties

Vijf thematafels waren er. Vanzelfsprekend schoof Bouwend Nederland aan bij de gesprekken over Mobiliteit, Economie Duurzaamheid en Ruimtelijke Ordening. Vooral op dat laatste vlak staat Nederland voor een aantal pittige uitdagingen. Het woningtekort is er daar één van. Bouwend Nederland wees de provinciale politici er op dat het woningtekort in Noord Holland duidelijke keuzes eist. En dat bij die keuzes consequenties horen die écht gedragen zullen moeten worden. Bij binnenstedelijk uitbreiden bijvoorbeeld is kans op vertraging groter. Alles op de binnenstedelijke kaart zetten betekent dus dat het lastig is om het woningtekort op korte termijn op te lossen. Kiezen voor een snelle oplossing houdt in dat er meer in het buitengebied zal moeten worden gebouwd. Een gevoelige discussie maar volgens Bouwend Nederland niet één die vermeden moet worden. Vandaar dat die feiten onomwonden op tafel werden gelegd tijdens de stakeholdersbijeenkomst.

Realistisch en behapbaar

Ook bij het punt duurzaamheid werden er geen doekjes omgewonden. Kiezen voor gasloos bouwen en voor verduurzaming van de bestaande particuliere woningvoorraad is mooi, maar wees realistisch, was de boodschap. Ook in stapjes kunnen de doelstellingen van het akkoord van Parijs worden gehaald. Een bestaande woningvoorraad in 2030 met label B is behapbaar en uitvoerbaar.
Stevige stellingen dus maar overgebracht in een goede sfeer en in constructieve gesprekken.

Lees meerBekijk andere publicaties