Leren over liefde en leiderschap

25-03-2021 - rotterdam

In de huidige pandemie is maar weer duidelijk geworden hoe afhankelijk we als mens zijn van elkaar en hoe belangrijk het is om naar elkaar om te zien. Dit geldt niet alleen in de privésfeer, maar ook binnen organisaties. Vergeet hiërarchie, competitie en macht: de toekomst van leidinggeven gaat over omzien naar elkaar. En over liefde.

Begin 2021 verscheen bij Boom uitgevers Amsterdam het boek ‘Agapè | Caritas in bedrijf, een praktisch raamwerk voor leidinggevenden’Opent extern. Het boek bevat tien studies over organisaties die liefdevol geleid worden en het begrip liefde, in het Grieks agapè en in het Latijn caritas, wordt laagje voor laagje afgepeld. Overigens: “Wie zich niet comfortabel voelt bij het woord ‘liefde’, mag in plaats daarvan ‘oprechte interesse voor de ander’ lezen”, schrijven de auteurs. Die zijn alle acht verbonden aan verschillende faculteiten van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Omzien

Deelnemers van het executive program Leidinggeven vanuit Wetenschappelijk Perspectief krijgen het boek ‘Agapè | Caritas in bedrijf’ uitgereikt als ze de gelijknamige module volgen op 28 april 2021. “Je kunt de tien modules van ons programma afzonderlijk van elkaar volgen. ‘Agapè |Caritas in bedrijf’ kun je zien als de basis van leidinggeven”, zegt programmaleider Antoinette Rijsenbilt. “Normen, waarden en vooral naastenliefde. Als mens moeten we omzien naar elkaar. Daaruit komt weer synergie en vertrouwen voort. De focus van deze module ligt op de liefde als een vitale kracht in organisaties, op de relatie tussen managers, medewerkers en collega’s onderling. We gaan in op een vernieuwende, liefdevolle manier van leidinggeven, organiseren en presteren.”

Soft

Liefde, empathie en het maken van goede besluiten staan met elkaar in verband. Maar op de werkvloer wordt liefde nog vaak geassocieerd met iets softs, stellen de auteurs van het boek. “Het feit dat we als mens fundamenteel afhankelijk zijn van elkaar zien we immers niet graag onder ogen. […] Dit traditionele leiderschapsperspectief, dat gekenmerkt wordt door macht, hiërarchie en transactionele relaties (kosten-baten-denken), maakt echter in toenemende mate plaats voor een meer ethisch en relationeel perspectief, gebaseerd op waarden, verbinding en gezamenlijk leiderschap.”

Belangen

Maar wat doet een leider die handelt vanuit liefde eigenlijk precies? Volgens het boek handelt hij of zij onder meer vanuit moed, rechtvaardigheid en medemenselijkheid. De drie traditionele deugden uit de theologie vormen de basis: hoop, geloof en liefde. Zo’n leider “laat zien dat hij over het vermogen beschikt om verder te kijken dan zijn eigen belangen en emoties, en ook kijkt naar de belangen van anderen (liefde); dat hij verder kijkt dan het hier-en-nu en de potentie ziet van de ander en hoe deze kan bijdragen aan het geheel (geloof); en dat hij anderen hoop biedt door hen te inspireren om zich in te zetten voor een betekenisvol geheel (hoop).”

En de cijfers dan
Hiermee wordt liefde opeens iets wat helemaal niet soft is, maar juist bruikbaar en belangrijk in de werksfeer, zelfs aan de kant van de cijfers. “Men streeft niet alleen naar financiële winst, maar men creëert ook waarde door het verhogen van onder meer het menselijk, intellectueel en relationeel kapitaal. Om een gezonde groei, continuïteit en vernieuwing van de organisatie te kunnen waarborgen is bovendien geen maximale winst nodig, maar is bevredigende winst voldoende.”

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over liefdevol leiderschap en het executive program Leidinggeven vanuit Wetenschappelijk Perspectief. Bij deelname aan de module ‘Agapè |Caritas in bedrijf’ op 28 april (Corona maatregelen voorbehouden) ontvangt u dit boek. Voor meer informatie over deze module, of de andere 9 modules van het executive programma kunt u contact op nemen met dr. Antoinette Rijsenbilt via rijsenbilt@ese.eur.nl.

Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp? Binnen de Erasmus Universiteit houden meer opleidingen zich hiermee bezig: Kijk ook eens bij het exeutive program Liefde in bedrijf.

Het boek ‘Agapè | Caritas in bedrijf, een praktisch raamwerk voor leidinggevenden’ is hier te bestellen.

Lees meerBekijk andere publicaties