Liefdevol leiderschap maakt organisaties inclusiever

04-12-2020 - Rotterdam

In inclusieve organisaties voelen medewerkers zich geaccepteerd, verbonden en gelukkiger. Dat leidt tot betere prestaties. Er is in toenemende mate aandacht voor diversiteit en inclusie. Een andere trend is sturing op basis van vertrouwen, zeggenschap en intrinsieke motivatie, in plaats van het traditionele belonen en straffen. Hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot elkaar? Lees hier welke handvatten liefdevol leiderschap en de zelfdeterminatietheorie bieden om inclusiever te organiseren.

 

Inclusief zijn als organisatie houdt in dat iedereen erbij hoort en zich ook geaccepteerd voelt. Het is niet voldoende om enkele medewerkers in het personeelsbestand te hebben die een handicap hebben of bij de LGBTQI-gemeenschap behoren. Dat is nastrevenswaardig, maar betekent alleen dat er een zekere mate van diversiteit behaald is. Het is minstens zo belangrijk om inclusie na te streven, zodat medewerkers zich thuis voelen.

Interesse werkt motiverend
Liefdevol leiderschap helpt bij de stap van diversiteit naar inclusie. Deze manier van leidinggeven kenmerkt zich door gerichtheid op de ander. Zorg en aandacht voor de ander en voor de wensen van de ander zijn van groot belang. Deze interesse in de persoon en zijn/haar eigen verhaal maakt dat diegene zich ook verbonden kan voelen met directe collega’s en met de overkoepelende organisatie. En dat werkt motiverend!

Het motiverende effect van liefdevol leiderschap wordt onder andere verklaard vanuit de zelfdeterminatietheorie. In deze motivatietheorie staan drie psychologische basisbehoeftes centraal. Deze behoeftes zijn: autonomie, bekwaamheid en het ervaren van verbinding. Als aan deze behoeftes voldaan wordt, voelen medewerkers zich intrinsiek gemotiveerd om hun werk uit te voeren. Dit werkt door in het ervaren geluk (ofwel: het individuele welzijn) van de medewerkers en in betere prestaties voor de organisatie.

Verbinding en vertrouwen
Liefdevol leiderschap vervult deze drie basisbehoeftes door de verbinding met collega’s en leidinggevenden te versterken. Dat is een essentieel onderdeel van inclusie. Bij liefdevol leiderschap speelt het geven van vertrouwen ook een grote rol. Hierdoor ervaren medewerkers meer autonomie en erkent de leidinggevende andermans bekwaamheid en bijdrage. Sturing vanuit liefde biedt zo de mogelijkheid om inclusiever te organiseren en gelijktijdig medewerkers en leidinggevenden te motiveren.

Geschreven door Lisanne Veter en Henri Slob

Meer informatie
Vind je dit onderwerp interessant? En zou je meer willen weten over liefdevol leiderschap of diversiteit inclusie binnen organisaties? Bekijk dan ook eens de pagina van het executive program ‘Liefde in Bedrijf‘ of ‘De waarde(n) van diversiteit’.

 

Lisanne Veteris Promovenda en doet onderzoek naar de invloed van diversiteit in de waarden en persoonlijkheden van bestuurders. Daarnaast is zij Program Director van Executive Masterclass ‘De Waarde(n) van Diversiteit’.

Henri Slobis Junior Onderzoeker en doet onderzoek naar liefde in organisaties. Daarnaast is hij Secretaris van het Erasmus Institute for Business Economics. Tevens is hij Program Manager van het Executive Program ‘Liefde in Bedrijf’.

Lees meerBekijk andere publicaties