Nederland Maritiem Land organiseert Periscope ‘Idea Jam’

25-05-2018 - Rotterdam

Nederland Maritiem Land organiseert Periscope ‘Idea Jam’
Tijdens de BlueWeek 2018 organiseert Nederland Maritiem Land, samen met Netherlands Maritime Technology, een Idea Jam-bijeenkomst. Deze bijeenkomst maakt deel uit van het EU-programma ‘Periscope’, waarin de ontwikkeling van transnationale, innovatieve, duurzame initiatieven in, op en rond de Noordzee centraal staat.
De jaarlijkse, driedaagse, BlueWeek vindt dit jaar van 28 tot en met 30 mei in Rotterdam plaats. Op de tweede dag van het grote, internationale evenement gaan vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderzoeksinstituten, incubators, de EU en lokale en regionale overheden de discussie aan om gezamenlijk tot nieuwe ideeën te komen voor ‘blue growth’: levensvatbare maritieme duurzame businessconcepten voor de Noordzee.
Kreeften en waterstof
Zo wordt er aandacht besteed aan diverse initiatieven op het gebied van aquacultuur; oftewel het kweken van vis, wier, waterplanten en schelpdieren op zee of in kuststroken. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van kleinschalige kreeftfarms rondom windmolenparken op zee. Daarnaast is er veel aandacht voor duurzame energieopwekking via windmolens, maar bijvoorbeeld ook door productieplatformen voor olie en gas om te bouwen voor de productie van waterstof.
De Periscope ‘Idea Jam’ vindt op 29 mei van 09.30 tot 17.30 uur plaats in het STC aan de Lloydstraat in Rotterdam. Toegang is gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht via BlueForum.org.
Bekijk andere publicaties