Nederlandse economie vraagt om ambitieus maritiem programma

15-05-2017 - VNO/NCW Den Haag

Nederlandse economie vraagt om ambitieus maritiem programma

Persbericht 15 mei 2017

Nederlandse economie vraagt om ambitieus maritiem programma

Nederland heeft één van de beste marinevloten dankzij een uniek -meer dan 500-jaar oud- samenwerkingsverband tussen de marine, kennisinstellingen en bedrijven. Nu de wereldwijde dreigingen toenemen en landen in Navo-verband zich meer moeten specialiseren, is het belang van dit cluster voor Nederland als zeevarende natie groter dan ooit. Ondertussen zijn belangrijke innovatieve investeringen op de lange baan geschoven en staat dit unieke ecosysteem rond de marine onder druk. Nu extra investeringen bij defensie aanstaande zijn, pleit een brede coalitie van ondernemers en onderzoekers dan ook voor een gericht en ambitieus investeringsprogramma, dat niet alleen onze marine versterkt, maar ook belangrijke economische spin-off heeft naar de hele maritieme sector, de export en civiele toepassingen. ‘Zo snijdt het mes aan twee kanten. We versterken de marine én de industrie. Nederland heeft als exportnatie meer dan wie ook in de wereld, belang bij veilige zeeroutes en de nieuwste technologie’, aldus de coalitie van NDIV, VNO-NCW en Nederland Maritiem Land.

Teruglopende investeringen

Met de Koninklijke Marine als ‘launching customer’ is een sterk cluster van bedrijven en wetenschappers ontstaan. Ook zorgt dit cluster ervoor dat de bestaande schepen en onderzeeboten worden onderhouden of zelfs totaal vernieuwd. De productiewaarde van de bedrijven binnen de marinebouwcluster in Nederland bedraagt in 2015 ongeveer € 3 miljard, waarvan ruim € 2 miljard civiel en bijna € 1 miljard militair. Om het innovatieve en zelfscheppende ecosysteem rond de marine te behouden, is het noodzakelijk om de schouders te zetten onder de vervangingsprojecten voor nieuwe Nederlandse fregatten, mijnenjagers en onderzeeboten. Het aandeel van de Koninklijke Marine in de omzetcijfers van de industrie loopt namelijk al geruime tijd terug en veel materieel dreigt te verouderen. Dankzij de export kent de Marinebouwindustrie nog een lichte groei, maar op termijn komt de continuïteit van het gehele cluster onder druk wanneer het te lang duurt voor de Marine nieuwe investeringen doet.

Rapport

In een vandaag gepresenteerd gemeenschappelijk rapport van Nederland Maritiem Land, Netherlands Maritime Technology en Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid wordt daarom gepleit voor een ambitieus investeringsprogramma voor de marine en wederopbouw van een structurele vertrouwensrelatie tussen spelers van het ecosysteem; defensie, onderzoeksinstituten en de bedrijven in de marinebouwsector. Daarbij wordt gepleit voor behoud van de Koninklijke Marine als ‘launching customer’, zodat deze samen met de overige spelers uit het ecosysteem een leidende rol kan blijven spelen op gebied van internationale samenwerking en materieelbeleid. Het rapport, dat onder leiding van Policy Research Corporation, tot stand kwam, werd vanmiddag tijdens een bijeenkomst bij werkgeversorganisatie VNO-NCW aangeboden aan de Minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert. Na enkele presentaties discussieerden partijen uit politiek, bedrijfsleven en kennisinstituten over het belang van het ecosysteem rond de Koninklijke Marine en Defensie voor onze economie.

Lees meerBekijk andere publicaties