Nesec lanceert fonds van 250 miljoen euro voor kredietverlening aan Nederlandse scheepvaart

27-01-2020 - Rotterdam

Vandaag heeft Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, het startschot gegeven voor de lancering van het Nesec Shipping Debt Fund. Institutionele investeerders en de provincie Groningen bieden via dit fonds financiering aan Nederlandse reders die short sea-schepen willen laten (ver)bouwen. Het fonds is deels gegarandeerd door de Nederlandse staat. “Dit is een aanvulling op en alternatief voor bankleningen”, licht Pieter van der Burg, managing director van Nesec toe. “Die sector heeft door allerlei maatregelen steeds minder ruimte om schepen te financieren.”

Staatssecretaris Keijzer: “Nederland is al eeuwen een land van zeevaarders. De maritieme sector is nog steeds één van de parels van de Nederlandse economie, met een toegevoegde waarde van 26 miljard euro en werk voor 275.000 mensen. Daarbinnen zijn de scheepsbouw en scheepvaart een bron van innovatie en exportkansen. Het kabinet ondersteunt deze Nederlandse expertise dan ook graag door voor dit fonds garanties af te geven.”

Short sea-provincie
“75% van de 400 schepen in Noord-Nederland is in handen van Groningse rederijen. Groningen is daarmee een echte short sea-provincie”, vult Henk Staghouwer, gedeputeerde van de provincie Groningen aan. “Van 2012 tot en met 2017 zijn maar liefst 112 short sea-schepen op noordelijke scheepswerven van stapel gelopen. De 40 rederijen, die op dat vlak actief zijn, geven we graag toegang tot deze kredietverlening voor de bouw van nieuwe, innovatieve schepen. Met een omzet van 1,3 miljard euro en 4.300 medewerkers in circa 100 bedrijven is de scheepsbouw van groot belang voor de economie en werkgelegenheid in het Noorden… en Groningen in het bijzonder.”

Emissies
Van der Burg van Nesec: “Onder andere door de aanstaande Basel IV-maatregelen trekken banken zich terug als het gaat om langlopende scheepsfinancieringen. Door veroudering en nieuwe emissieregulering is de vloot aan vernieuwing toe. Het Nesec Shipping Debt Fund richt zich specifiek op de aanschaf van nieuwe of bestaande schepen, dan wel de aanpassingen daarvan. Bijvoorbeeld om te voldoen aan nieuwe eisen op het gebied van ballastwater, zwavel en andere emissies.

Institutionele beleggers
Het fonds verstrekt hypothecair gedekte leningen voor schepen in de short sea-sector. Met behulp van de Nederlandse Staat zijn de Nederlandse Waterschapsbank, Provincie Groningen en cliënten van zowel NN Investment Partners (NN IP) als Waterland Investment Services bereid gevonden te investeren. Door de samenwerking van voornoemde partijen is het NSDF volledig gevuld en staat het NDSF nu open voor aanvragen van reders.

Nesec verwacht in de toekomst meerdere fondsen te ontwikkelen die gericht zijn op onder andere maritieme en offshore activa en (hernieuwbare) energie.

Over Nesec
Nesec is in 1946 opgericht om de export van in Nederland gebouwde schepen te bevorderen en (achtergestelde) leningen aan scheepseigenaren te verstrekken. Hiermee is het bedrijf al meer dan 70 jaar actief als financieringsinstelling voor de scheepvaart en ter ondersteuning van de scheepsbouw. Ook nu nog richt Nesec zich op het verstrekken van leningen aan het maritieme cluster. Daarnaast ontwikkelt Nesec kredietfondsen voor de langlopende financiering van maritieme en offshore kapitaalgoederen.

Bekijk andere publicaties