NIBC en Damen verlengen samenwerking lease

19-03-2021 - Gorinchem

NIBC en Damen verlengen samenwerking lease

Vandaag hebben NIBC Bank, Damen Ship Lease en Damen Financial Services elkaar digitaal de handen geschud voor een meerjarige samenwerking op het gebied van het leasen van schepen.

De financiering van NIBC worden aangewend om financial of operational leaseoplossingen voor klanten van Damen Shipyards Group mogelijk te maken. Het gaat hierbij om state of the art werkschepen in de offshore (wind)energie en (hybride) sleepboten voor onder andere havenactiviteiten. Deze leases worden aangeboden door een van de fondsen van de Damen Ship Lease Coöperatie welke door Damen Financial Services wordt gemanaged.

“We zijn erg blij met de samenwerking en dit nieuwe lange termijn commitment van NIBC ”, aldus Jan Willem van Helden, managing director Damen Financial Services. “Met dit fonds kunnen we de vlootvernieuwing en verduurzaming van de vloot van diverse klanten faciliteren waarbij we ook de groei van de Damen groep stimuleren”, voegt Martin van Eyk, manager Damen Ship Lease toe. “Tevens leveren wij met de nieuwste Damen schepen en technologie een bijdrage aan een efficiënte bedrijfsvoering van onze klanten en een verkleining van de ecologische voetafdruk van onze sector.”

Jeroen Conijn, Managing Director NIBC: “We zijn trots op deze samenwerking met Damen. Bijna tien jaar geleden verstrekten wij de eerste financiering aan Damen Ship Lease. Damen Ship Lease heeft in deze jaren getoond met haar leaseoplossingen een duidelijke behoefte te vervullen van haar klanten. Met het voortzetten van onze financiering ondersteunen wij de verdere groei van deze activiteit.”

De door Damen geboden oplossingen op het gebied van leases sluiten goed aan bij trends in de maritieme sector als servitisation (‘Ship-as-a-Service’) en circulariteit.

——————————————–
Over Damen Shipyards Group
Familiebedrijf Damen Shipyards Group bestaat al meer dan negentig jaar en biedt wereldwijd maritieme oplossingen door het ontwerpen, bouwen en repareren van schepen en het leveren van aanverwante diensten en componenten. Damen is een systeemintegrator bij uitstek en onderscheidt zich door de seriebouw van hoogwaardige, innovatieve schepen; ondersteund door een wereldwijd verkoop- en servicenetwerk. We exploiteren 35 scheepswerven in dertien landen en bieden directe werkgelegenheid aan meer dan 12.500 medewerkers.

Naast vakmanschap, ondernemerschap en rentmeesterschap is fellowship een kernwaarde van Damen. We streven ernaar om de meest duurzame scheepsbouwer ter wereld te zijn, onder andere door middel van digitalisering en standaardisatie van onze producten.

Over Damen Financial Services
Damen Financial Services is een nieuwe divisie binnen Damen Shipyards Group (officiële start per 1 april 2021) die klanten ondersteunt bij het financieren van nieuwe schepen en andere maritieme oplossingen door middel van zowel operationele als financiële leaseconstructies.

Over NIBC
NIBC staat ondernemers bij op hun beslissende momenten. Nu en in de toekomst. Als bank voor ondernemers willen we onze ‘THINK YES’ mentaliteit versterken door flexibel en wendbaar te zijn en door de can-do mentaliteit van onze klanten op elkaar af te stemmen. Wij ondersteunen onze zakelijke klanten bij het verder uitbouwen van hun bedrijf. Voor onze retail klanten in Nederland, Duitsland en België bieden wij hypotheken, online spaar- en brokerageproducten die toegankelijk, eenvoudig te begrijpen en eerlijk geprijsd zijn. Met activiteiten in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bieden we onze zakelijke klanten (voornamelijk middelgrote klanten) advies en oplossingen voor schuld-, mezzanine- en aandelenfinanciering aan ondernemers in geselecteerde sectoren en sub sectoren waarin wij een sterke expertise en marktposities hebben. De mid-market is dynamisch van aard en vereist een bank die snel en flexibel kan reageren. Ons doel is om op beslissende momenten in te spelen op de behoeften van de markt, zoals fusies en overnames, management buy-outs, investeringen en strategische financieringen en herfinancieringen. Kijk voor meer informatie over NIBC op www.NIBC.com.

Bekijk andere publicaties