Nieuwe voorzitter Nederland Maritiem Land: “alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”

17-01-2019 - Rotterdam

Rob Verkerk wijst als nieuwe voorzitter van Nederland Maritiem Land (NML) op het belang van samenwerking binnen het maritieme cluster om maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden en het ongelijke speelveld in vergelijking met andere Europese landen tegen te gaan. “Eendracht maakt macht en dat is nodig om ambities waar te maken”. Dit beschreef hij in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR).

Verkerk wil zich hard maken voor een Green Deal met voldoende financiële incentives en een realistisch tijdpad om ook als maritiem cluster bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Hij ziet in dit verband ook grote kansen liggen voor het cluster, met name op het gebied van innovatie, om de Nederlandse concurrentiepositie te versterken. Daarvoor is echter wel een gelijk speelveld nodig binnen Europa, waarbij de Nederlandse interpretatie van wet- en regelgeving Nederlandse bedrijven in gelijke situaties niet benadeelt ten opzichte van het buitenland.

KVNR
Ook Sibrand Hassing, voorzitter van de KVNR, kijkt uit naar de samenwerking met Rob Verkerk. Als lid van NML streeft de KVNR ook naar een goede samenwerking tussen de branches, bedrijven, overheid en politiek om de ambities in de maritieme sector waar te maken. De KVNR is de vertegenwoordiger van in Nederland gevestigde reders die actief zijn in de zeevaart. Het doel van de belangenbehartiging van de KVNR is dat reders wereldwijd onbelemmerd kunnen ondernemen met schone schepen die veilig varen.

Rob Verkerk
Rob Verkerk is vanaf 1 januari 2019 de opvolger van Wim van Sluis die in december aan het einde van zijn NML-bestuurstermijn is gekomen. Rob Verkerk is een Nederlandse luitenant-generaal der mariniers buiten dienst. Als voormalig Commandant Zeestrijdkrachten en Commandant Korps Mariniers is hij met 39 jaar ervaring bij Defensie een ervaren bestuurder. Rob Verkerk is een resultaatgerichte leider met gevoel voor intermenselijke verhoudingen en het vermogen partijen met elkaar te verbinden. Hij heeft hart voor de maritieme sector in al zijn facetten.

Loopbaan
Gedurende zijn loopbaan vervulde hij diverse uitvoerende functies op operationeel niveau, waarbij hij leiding gaf aan marinierseenheden van 30 tot 1000 militairen ‘Qua Patet Orbis’ (zo wijd de wereld strekt). In beleidsvoorbereidende functies op het Ministerie zette hij zich in voor de komst van de patrouilleschepen, het bevoorradingsschip Zr. Ms. Karel Doorman en het eerste amfibische transportschip: Zr. Ms. Rotterdam. De laatste 10 jaar van zijn loopbaan bij Defensie was hij achtereenvolgens COO van de Koninklijke Marine (in combinatie met de functie van Commandant Korps Mariniers), plaatsvervangend CEO en van 2014 tot 2017 CEO van dit oudste krijgsmachtdeel, tevens Admiraal Benelux. Naast de voorbereiding en uitvoering van diverse (maritieme) oefeningen en operaties, was hij in deze periode verantwoordelijk voor de grootscheepse reorganisatie van de zeestrijdkrachten na alle bezuinigingen bij Defensie, de invoering van een Enterprise Resource Planning (ERP) systeem bij de marine en stond hij aan de basis van de huidige vervangingsprogramma’s (onderzeeboten, M-fregatten en mijnenjagers).

Ter gelegenheid van zijn afscheid bij Defensie werd Verkerk benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden (NL), commandeur in de Kroonorde (BE) en officier van het Légion d’Honneur (FR).

Nederland Maritiem Land
Nederland Maritiem Land verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw/watersportindustrie en visserij. Met 17.200 bedrijven die werkgelegenheid bieden aan zo’n 259.000 mensen, realiseert de sector een totale toegevoegde waarde van 22,8 miljard euro.
Maritieme brancheverenigingen, bedrijven en kennisinstellingen werken samen op het gebied van internationale handel, innovatie en human capital. NML motiveert bijvoorbeeld jongeren om een maritieme studie en beroep te kiezen. Verder organiseert NML samen met de leden evenementen en bijeenkomsten.

Meer informatie

Home


https://www.linkedin.com/company/nederland-maritiem-land/

Bekijk andere publicaties