Noord-Hollandse raadsleden steken hun licht op over Bouwen en Wonen

22-01-2019 - Amsterdam

Zo’n 75 Noord-Hollandse raadsleden namen er deel aan de Masterclass Bouwen en Wonen die Bouwend Nederland en de Provincie Noord-Holland maandag 21 januari organiseerden. Een leerzame bijeenkomst voor de raadsleden die naarstig op zoek waren naar meer kennis om de woningbouw in hun gemeente op een goede manier te begeleiden.

Ze gaven het grif toe, de raadsleden die maandagavond naar het provinciehuis in Haarlem waren gekomen; hun kennis op het gebied van bouwen en wonen kent de nodige hiaten. En dat maakt het lastig voor ze om beleid rondom woningbouw te vertalen naar de concrete situatie in de eigen gemeente. Een aantal sprekers nam ze tijdens de Masterclass mee in de materie en zette de schijnwerpers op de vele uitdagingen die Noord-Holland kent als het gaat om het bouwen van voldoende en goede woningen.

Te weinig versus ruim voldoende

De organiserende partijen, PNH en BNL, die samen een samenwerkingsagenda hebben, deden de aftrap. Joke Geldhof, gedeputeerde Wonen en Ruimtelijke Ordening, en Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen maakten meteen al duidelijk hoe lastig de materie rondom het woningtekort kan zijn. De gedeputeerde sprak over meer dan voldoende plancapaciteit, en dat de vertraging in de realisatie ervan tijdelijk is. Als de financieel/economische en bestuurlijke knelpunten worden weggenomen kan er volop gebouwd worden om het woningtekort weg te werken. De wat minder optimistische Maxime Verhagen pleitte echter voor overprogrammering van 30% om voldoende plannen te hebben die ook daadwerkelijk doorgaan.

Pleidooi voor realisme en continuïteit

De voorzitter van Bouwend Nederland wees de raadsleden ook op de keerzijde van torenhoge ambities. De vele eisen op het gebied van duurzaamheid, gasloos bouwen, binnenstedelijk uitbreiden, circulaire bouw enzovoorts maken het ontzettend moeilijk om plannen rond te breien. Zeker met de personeelstekorten waar de bouw mee te maken heeft. “Stel realistische eisen!”, hield hij de raadsleden dan ook voor. “En zorg voor een continue bouwstroom. Dan kunnen bouwbedrijven zich richten op innovaties die nodig zijn om de arbeidsproductiviteit te vergroten.”

Schoenmaker…..

Jeroen Olthof, oud-wethouder van Zaanstad, ging in op de vraag hoe vruchtbare samenwerking tussen bestuur en raad tot stand komt. Hij wees op het uitgebreide krachtenveld rondom woningbouw. Marktpartijen, omwonenden, financiers, andere belanghebbenden en de raadsleden zelf natuurlijk spelen allemaal een rol in het geheel. En het is moeilijk om al die partijen op één lijn te krijgen. Olthof adviseerde de raadsleden dan ook om processen niet ingewikkelder te maken dan nodig is en het vooral te laten bij dat wat echt ‘des raadsleden’ is. Realistische kaders stellen dus en de uitvoering vervolgens overlaten aan het college. En uiteraard wel die uitvoering toetsen.

Kijk over de grenzen

Jan Jaap Visser, beleidsadviseur wonen Provincie Noord-Holland, gaf een toelichting op het provinciaal beleid en de instrumenten. De provincie heeft een Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijk Bouwen en Versnellen Woningbouw, waarin Provinciale Staten € 15 miljoen beschikbaar hebben gesteld voor het verminderen knelpunten. De woningmarkt werkt regionaal en daarom stuurt de provincie op regionale afspraken. De oproep was dan ook: “Kijk in het belang van de regio óver de grenzen van uw eigen gemeente heen; bij het zoeken van een geschikte woning stoppen mensen doorgaans ook niet bij een gemeentegrens.”

Lees meerBekijk andere publicaties