Noord-Hollandse woningbouwers houden positief gevoel over aan overleg met gedeputeerde Loggen

15-06-2020 - Amsterdam

Zo’n vijftien bouwbedrijven logden woensdag 10 juni in voor de digitale Bouwtafel met gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland. In anderhalf uur tijd werd een aantal problemen besproken waar de woningmarkt in Noord-Holland mee kampt én werd gezocht naar oplossingen.

Het was de derde keer dat Loggen en de woningbouwers de hobbels bespraken die het moeilijk maken om aan de woningbouwopgave te voldoen, maar het was de eerste keer sinds corona de kop opstak. Geen fysieke bijeenkomst dit keer, maar een digitale via Teams.

Het virus zorgt voor een aantal specifieke moeilijkheden, zo maakten de bouwers duidelijk. Doordat veel ambtenaren gedwongen thuiswerken, neemt de bereikbaarheid af en lopen veel vergunningstrajecten vertraging op. Ook verandert de woonwens. Bouwers zien de vraag verschuiven van appartementen in de stad naar grondgebonden woningen in het buitengebied. Op dit moment kent Amsterdam een krimp, zoals in vele jaren niet is gezien. Of dat een blijvende kentering is, is niet duidelijk, maar het is wel een ontwikkeling die in de gaten gehouden moet worden. Er zitten immers veel haken en ogen aan bouwen in het buitengebied. Daar komt bij dat recente demografische cijfers laten zien dat de woningbehoefte niet zal afnemen. Sterker nog, die stijgt van 17.000 per jaar naar 21.000. De bouwers vinden dat er te weinig bouwlocaties zijn. Op papier is er voldoende plancapaciteit, maar deze capaciteit is in de praktijk vaak niet op korte of middellange termijn beschikbaar.

Een bijkomende probleem van de bouwers was de stapeling van eisen. Woningen moeten aan steeds meer (vooral duurzaamheids-)eisen voldoen. Dat maakt ze steeds duurder. Sociale huur bijvoorbeeld, dat wordt daardoor erg moeilijk te realiseren.

Lees meerBekijk andere publicaties