Novatug sponsort Arctic Basecamp op World Economic Forum in Davos

21-01-2020 - Alphen a/d Rijn

Novatug, de Nederlandse port-call turnaround optimalisatie specialist en ontwerper van sleepboten, is medesponsor van Arctic Basecamp. Dit is een initiatief op het Zwitserse World Economic Forum (WEF) in Davos om het bewustzijn rondom klimaatverandering te verhogen. Specifiek ondersteunt Novatug de jeugddelegatie (Youth Climate Delegation) en de jongerenvrijwilligers (Youth Volunteer Crew) van het Artic Basecamp met financiële bijdragen en uitrusting. De jeugddelegatie van Arctic Basecamp biedt een platform voor communicatie en betrokkenheid voor jonge afgevaardigden uit de hele wereld om invloed uit te oefenen op de agenda van de jaarvergadering van het WEF van 20 tot 24 januari 2020.

Arctic Basecamp is een initiatief zonder winstoogmerk van een aantal pooldeskundigen en wetenschappers, dat nu voor het vierde achtereenvolgende jaar aandacht van de WEF-gedelegeerden vraagt voor de wereldwijde risico’s van klimaatverandering in de poolgebieden. In het kader van dit unieke initiatief, gericht op wetenschappelijke oplossingen, is een echt arctisch wetenschappelijk basiskamp ingericht in het hart van de WEF-evenementen. Een grote expeditietent fungeert overdag als werkplek van de groep. Samen met kleinere slaaptenten biedt deze onderdak voor de nacht.

Het concept van het Arctic Basecamp in Davos is ontwikkeld door professor Gail Whiteman, directeur van het Pentland Centre for Sustainability in Business van de Britse Lancaster University, samen met mede-organisator Dr Jeremy Wilkinson van British Antarctic Survey. De groep wil de wereldleiders en de bedrijven op het WEF erop wijzen dat het geleidelijke smelten van het Noordpoolgebied als gevolg van de opwarming van de aarde een signaal is voor de wereldwijde risico’s van klimaatverandering voor de samenleving en de economieën. Arctic Basecamp doet een beroep op landen en bedrijven om de klimaatmaatregelen op te schalen, om samen te werken met de wetenschap en de wetenschappers en om met verantwoordelijk leiderschap oplossingen te implementeren om de wereldwijde risico’s van klimaatverandering tegen te houden.

Julian Oggel, directeur van Novatug: “Ook de maritieme bedrijfstak en de scheepvaartsector moeten een bijdrage leveren in de strijd tegen de dreigende wereldwijde opwarming, door hun ecologische voetafdruk sterk te verminderen. Er is een begin gemaakt met de transformatie naar hybride schepen, minder koolstofintensieve brandstoffen zoals vloeibaar aardgas (LNG) en waterstof, en elektrische energie uit hernieuwbare bronnen. Maar we weten allemaal dat er ook nieuwe, minder verspillende manieren van werken nodig zijn om echt belangrijke veranderingen teweeg te brengen. Zo is het op de korte termijn van cruciaal belang dat reders het brandstofverbruik, en dus de emissies, van sleepboten met dieselmotoren verminderen.”

De ingenieus ontworpen, revolutionaire CARROUSEL RAVE TUG (CRT) van Novatug maakt gebruik van de kinetische energie van het gesleepte koopvaardijschip in plaats van het motorvermogen van de sleepboot. Dit vermindert drastisch het brandstofverbruik in vergelijking met conventionele sleepboten. CRT’s kunnen het gemiddelde brandstofverbruik (en de daarmee gepaard gaande schadelijke emissies) met meer dan 40% verminderen in vergelijking met andere sleepboten. Maar er is nog veel meer mogelijk…

De geavanceerde technologie van de CRT en de efficiëntere hanteerbaarheid van het schip betekenen namelijk ook dat dit havens kan helpen om het gebruik te optimaliseren en met minder vaste infrastructuur hetzelfde resultaat te behalen. Door verbetering van de efficiëntie en het verminderen van onnodige scheepsbewegingen en vertragingen, kan een aanzienlijke verdere bijdrage aan het milieu worden geleverd.

“Ik zet mij persoonlijk met hart en ziel in voor de milieuagenda en ik ben blij dat ik de jeugddelegatie van het Artic Basecamp kan helpen zijn stem te laten horen bij het WEF in Davos”, aldus Julian Oggel.

 

Einde

 

Opmerkingen voor redacteuren
Professor Gail Whiteman is directeur van het Pentland Centre for Sustainability in Business aan de Britse Lancaster University. Haar onderzoek is gebaseerd op de organisatietheorie over kennis om te analyseren hoe bedrijven, de burgermaatschappij en lokale gemeenschappen omgaan met ecologische veranderingen. Ze is ook Professor-in-Residence van de World Business Council for Sustainable Development en ze is Research Fellow van het Cambridge Centre for Climate Change Mitigation Research (4CMR), stuurgroeplid van het Future Earth Forum en lid van de Raad van Bestuur van de Resilience Alliance, een internationale onderzoeksorganisatie van wetenschappers en praktijkmensen die samenwerken op het gebied van onderzoek naar de dynamiek van sociaal-ecologische systemen.

Dr. Jeremy Wilkinson is een erkende autoriteit op het gebied van de fysica van het zeeijs en de bovenlaag van de oceaan. Hij heeft meer dan 20 polaire veldcampagnes georganiseerd en meegemaakt. Hij werkt voor de British Antarctic Survey en vertegenwoordigt het Verenigd Koninkrijk op internationale mariene en arctische forums.

Hij was coördinator van het door de EU gefinancierde ICE-ARC-programma ter waarde van 12 miljoen euro, maakt deel uit van de stuurgroep van het Amerikaanse SODA-programma (Stratified Ocean Dynamics in the Arctic) en bekleedt een positie in de adviesraad voor het Japanse Arctische onderzoeksproject Arctische uitdaging voor duurzaamheid (Arctic Challenge for Sustainability, ArCS). Dr. Wilkinson heeft veel ervaring met breed opgezette multidisciplinaire programma’s en heeft evenementen georganiseerd of medegeorganiseerd op toonaangevende arctische en beleidsgeoriënteerde conferenties.

Home

Novatug maakt deel uit van de Muller Maritime Group. De kernactiviteit van de onderneming is het ontwikkelen en realiseren van nieuwe concepten voor het optimaliseren van havenbezoeken voor vrachtschepen, waaronder havensleepconcepten op basis van de eigen Carrouseltechnologie met als doel deze concepten commercieel aan te bieden aan de wereldwijde haven- en havensleepsector. Novatug is houder van verschillende octrooien met betrekking tot de Carrouseltechnologie en de CARROUSEL RAVE TUG.

www.novatug.nl

Bekijk andere publicaties