Persbericht Basware: “Procurement- en Finance-professionals anticiperen op negatieve effecten van geopolitieke uitdagingen”

11-06-2019 - Amsterdam

In het rapport What’s Now and Next for Finance and Procurement? van The Economist Intelligence Unit dat door Basware is ondersteund, zijn 400 financial- en procurementprofessionals in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk ondervraagd. Hierin worden drie trends blootgesteld waarbij zij worden gepolst naar hun verwachtingen, de impact en voorbereidingen op verschuivende handelsverhoudingen, automatisering en digitalisering.

Een belangrijke trend was de bezorgdheid over een afname van zakelijke prestaties door de wereldwijde handelsdynamiek, dit als gevolg van hogere inkoopkosten en een grotere complexiteit van de supply chain.

1. Geopolitieke kwesties grootste impact
Qua verwachtingen over toekomstige handelstrends zijn de twee meest verwachte resultaten de komende twee jaar de post-Brexit-handelsbesprekingen (23%) en de escalatie van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog (21%). Een respondent uitte zelfs zijn angst voor het gebrek aan vrije markten tussen nu en tien jaar, en zag deze trends als een onderbreking van de vooruitgang van de globalisering. Een andere zorg is de nationale barrières voor digitale handel, waaronder censuur, localisatiemaatregelen en privacyregulering (13%).

2. Voorbereidingen ter verbetering van interne processen
De ondervraagden verwachten dat de handelsdynamiek negatieve effecten zal hebben, meestal door een toename van inkoopkosten (35%) en een grotere complexiteit van de supply chain (29%). Als voorbereiding op deze opkomende dynamiek binnen de internationale handel hebben veel respondenten zich gericht op het zo robuust mogelijk maken van interne processen en informatievergaring. Het herzien van interne controles en procedures (39%) is de meest gebruikelijke voorbereiding die bedrijven hebben getroffen met het oog op de veranderingen in de wereldhandel.

“Omdat de handelsdynamiek constant in beweging is, is het goed te constateren dat financial- en procurement-professionals reeds stappen hebben ondernomen om negatieve gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen”, zegt Dany De Budt, Country Manager bij Basware. “Vooruitziende bedrijven zijn op zoek naar meer transparantie in hun supply chain.”

“Basware is er om bedrijven te helpen bij het verkrijgen van zichtbaarheid en controle over hun volledige source-to-pay-proces. Op deze manier kunnen bedrijven zakelijke uitdagingen en veranderingen beter aan”, vervolgt De Budt.

3. Optimaliseren van talent- en automatiseringstrends
Het rapport bracht ook trends in talent en automatisering onder de aandacht:

– Digitalisering zal totale kosten verlagen maar ook de concurrentie voor talent versterken. Iets minder dan een derde (32%) verwacht dat digitalisering de kosten zal verlagen, de tweede meest verwachte impact. Maar bijna evenveel respondenten (31%) is het ermee eens dat het werven van medewerkers met specifieke digitale vaardigheden van cruciaal belang zal zijn om digitale transformatie in hun organisaties te bewerkstelligen. Een andere trend is om het bestaande personeel zodanig op te leiden dat zij veranderingen kunnen verwachten en zich daaraan kunnen aanpassen.

– Procurement en finance executives verwachten dat de automatisering van verschillende financial en procurementprocessen de grootste impact zal hebben op hun organisatie (meer dan op AI-gedreven besluiten). Op de vraag welke automatiseringstrends in de komende twee jaar waarschijnlijk de grootste impact zullen hebben, gaven de respondenten het vaakst ‘betalingsautomatisering (16%)’ aan. Respondenten denken dat functies van hogere orde, zoals besluitvorming, niet gevoelig zullen zijn voor automatisering. Slechts 5% van de respondenten heeft gekozen voor automatisering van de besluitvorming in de toeleveringsketen met de grootste toekomstige impact.

Bekijk andere publicaties