Regio Randstad Noord kiest Arjan Putter als nieuwe voorzitter

09-04-2019 - Amsterdam

Vruchtbare vergaderingen waren het van het regiobestuur en de afdelingsvoorzitters Randstad Noord, maandag 8 april. Er werden onder meer drie nieuwe bestuursleden en een nieuwe regiovoorzitter gekozen.

Het ging maandag 8 april bij de vergaderingen van het regiobestuur en de afdelingsvoorzitters vooral om terugblikken en vooruitkijken. En uiteraard om de verkiezing van een aantal nieuwe bestuursleden. Dat was nodig vanwege het terugtreden van Frank Clemens en Niels Doodeman. Zij worden opgevolgd door Niels Buijs en Arjan Putter. Ook Ruud Veld is tot het bestuur toegetreden. 
Arjan Putter, van Bouwbedrijf J.M. Putter uit Uitgeest, werd tevens benoemd tot voorzitter en volgt daarmee Niels Doodeman op. De verkiezing van Niels Buijs leidde nog tot een vacature voor de JBN-vertegenwoordiger. Met de verkiezing van Ruud Veld werd die leemte meteen opgevuld.

Geen must, wel gewenst

De verkiezing was niet het enige agendapunt, de vergadering stond ook uitgebreid stil bij de wijziging van de bestuursstructuur. Die houdt onder meer in dat regio’s een belangrijker rol krijgen bij de benoeming van de Algemeen Bestuursleden van Bouwend Nederland. Ook het streven naar minder afdelingen en meer geïntegreerde afdelingen (zoals Amsterdam en Midden-Holland) werd uitgebreid besproken. Idee is dat door het onderscheid tussen afdelingsleden en niet-afdelingseden te laten vervallen, afdelingen groter en slagvaardiger worden én een kostenreductie wordt gerealiseerd. Hoewel het een duidelijke voorkeur heeft van het Algemeen Bestuur, werd benadrukt dat de overstap naar integratie een vrije keuze is van afdelingen die niet door het AB wordt afgedwongen.

Provinciaal onderwijspanel

Veel aandacht was er ook voor de notitie van Vincent Zijlstra, Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt. Hij heeft een voorstel gemaakt om als afdelingen en leden meer zicht te krijgen op onderwijs. Belangrijk, omdat er nu vaak een te grote kloof is tussen beleid en praktijk. Juist met actuele items als de instroom, de energietransitie, technologische en digitale innovaties en het tekort aan technisch geschoolde docenten is het noodzakelijk voor Bouwend Nederland om in nauw contact te blijven met het onderwijs in de regio. Met de invoering van een provinciaal onderwijspanel moet die samenwerking worden versterkt. Dit panel bestaat dan uit leden van Bouwend Nederland die betrokken zijn bij het onderwijs en/of vernieuwende ideeën over opleidingen hebben. Bedoeling is dat het regiokantoor deze panelleden via email, telefoon of bedrijfsbezoek kan benaderen wanneer het overleg met de onderwijsinstellingen een vraag oplevert. Het panel hoeft overigens niet bij de telefoon te blijven zitten, ook ongevraagde input is welkom. Het voorstel van Zijlstra ontving veel positieve reacties.

Ten slotte werd er ook nog teruggeblikt op het jaar 2018. Omdat het nu eenmaal een goede gewoonte is om de leden te laten zien wat er allemaal is gerealiseerd van het ambitieuze en gevarieerde jaarprogramma.

Lees meerBekijk andere publicaties