Royal IHC is lid geworden van Nederland Maritiem Land

14-03-2019 - Rotterdam

Royal IHC is toegetreden tot Nederland Maritiem Land (NML). NML is een overkoepelende stichting die enerzijds een verbindende rol speelt tussen de sectoren die deel uitmaken van het maritieme cluster en die anderzijds de belangen van het maritieme cluster behartigt richting de overheid, supranationale organisaties en andere ketenpartners zoals kennis- en onderwijsinstellingen en vakverenigingen. NML zet zich in om de herkenbaarheid te vergroten van het Nederlandse maritieme cluster als internationaal onderscheidende sector (‘Hollands Glorie’) om onder andere de internationale concurrentiepositie te verbeteren.  
NML verbindt twaalf maritieme sectoren: havens, offshore, maritieme toeleveranciers, scheepsbouw, zeevaart, waterbouw, maritieme dienstverlening en kennisinstituten, binnenvaart, Koninklijke Marine, jachtbouw/watersportindustrie en visserij. Met 17.200 bedrijven die werkgelegenheid bieden aan zo’n 259.000 mensen, realiseert de sector een totale toegevoegde waarde van 22,8 miljard euro.
Overkoepelende regie
Over de toetreding tot NML zegt Dave Vander Heyde, CEO van Royal IHC: “NML heeft een sterke overkoepelende regiefunctie die zeer gewaardeerd wordt, zeker gezien de huidige economische en handelsontwikkelingen in de maritieme technologische sector. Wij geloven dat NML, naast de uitstekende rol die brancheorganisaties zoals NMT spelen, een grote toegevoegde waarde heeft omdat het de leden nog dichter bij elkaar kan brengen om afhankelijk van het thema, een passend antwoord te geven en een gezamenlijk geluid te laten horen”. Voorzitter NML, Rob Verkerk, zegt “Ik ben blij met de hernieuwde toetreding van Royal IHC omdat dit positie van de stichting verstevigt. Dit maakt het nog beter mogelijk om met vereende krachten de kansen die er op maritiem gebied liggen, te benutten en krachtiger in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen die ook het cluster raken.”
Councils
Vandaag ontving Royal IHC het bestuur van NML, wat een mooie aftrap was van een actief lidmaatschap van Royal IHC bij NML. Dit zal mede tot uiting komen in de bijdragen aan de NML Councils op het gebied van Trade, Innovation, Human Capital en het Communicatie Panel.
Bekijk andere publicaties