Russische maritieme dreiging domineert de Johan de Witt conferentie

12-06-2017 - Rotterdam

Russische maritieme dreiging domineert de Johan de Witt conferentie
Persbericht Johan de Witt Conferentie

12 juni 2017

Russische maritieme dreiging domineert de Johan de Witt conferentie

Nederland staat aan de vooravond van een aantal belangrijke politieke besluiten, als het gaat om de modernisering van haar marinevloot. De huidige marineschepen hebben een gemiddelde leeftijd van rond de twintig jaar en zijn nodig aan vervanging toe. Achter de schermen wordt daarom hard gewerkt aan het ontwerp van nieuwe schepen en onderzeeboten, die zijn opgewassen tegen de maritieme dreiging van de komende decennia. Om stil te staan bij de omvang van die dreiging, wordt op donderdag 31 augustus in Rotterdam de Johan de Witt Conferentie gehouden.

Het thema van de conferentie is de verhoging van de Russische maritieme activiteiten en de dreiging voor de westerse maritieme belangen die hier vanuit gaat. De Johan de Witt Conferentie is Nederlands grootste maritiem strategische conferentie. Deze wordt jaarlijks georganiseerd bij de start van de Wereldhavendagen. Tijdens de bijeenkomst willen we de Russische handelingen duiden, de achterliggende doelstellingen begrijpen en de gevolgen voor de Europese maritieme belangen verkennen. We hebben een aantal sprekers van internationale allure bijeengebracht om over dit onderwerp te praten:

Ambassadeur Darius Semaska is de ambassadeur van Litouwen in Nederland. Hij weet als geen ander te schetsen hoe het is om de dreiging van Rusland van nabij te voelen. Aan het einde van zijn ambtstermijn in Nederland geeft hij inzicht in de alsmaar toenemende en de mogelijke consequenties die dit ook voor een land als Nederland zou kunnen hebben.

President Trump karakteriseerde hem tijdens de verkiezingscampagne als een ‘failed general’, maar dat is hij zeker niet. De Johan de Witt Conferentie is dan ook trots om General (ret) John Allen te mogen verwelkomen. De voormalige mariniersgeneraal is Deputy Commander van het Amerikaanse Central Command geweest en is co-director van het ‘Center for 21st Century Security and Intelligence, Brookings Institution’.

Hij wordt in zijn verhaal bijgestaan door de voormalige First Sea Lord van de Royal Navy Admiral (ret) Sir George Zambellas die als geen ander kan schetsen hoe de Russische invloeden merkbaar zijn in relatie tot zijn ‘Brittania rules the waves’.

De beide vlagofficieren worden begeleid door moderator en mede-inleider professor Julian Lindley-French, vice-president Atlantic Treaty Organization. Julian zal in zijn verhaal ingaan op de strategische context aan de hand van de Gerasimov doctrine.

Voormalig Tweede-Kamerlid en buitenlandcommentator Arend Jan Boekestijn verbonden aan de Universiteit van Utrecht zal op geheel eigen wijze zijn commentaar leveren op deze internationale sprekers.

We streven ernaar om een zo breed mogelijke afvaardiging binnen en buiten de maritieme sector in de zaal aanwezig te laten zijn. Deelnemers aan de conferentie worden actief betrokken in het debat met de sprekers. We moedigen mensen van binnen en buiten de sector daarom van harte aan om zich in te schrijven als deelnemer aan de conferentie via de website www.johandewittconferentie.nl.

Bekijk andere publicaties