Schoolbesturen Amsterdam mikken op één vmbo-school, mét bouwopleidingen

14-09-2018 - Amsterdam

Verhelderend en een positieve uitkomt. Dat is de conclusie over het gesprek dat Bouwend Amsterdam voerde met de Amsterdamse schoolbesturen over de toekomst van het technisch beroepsonderwijs in de hoofdstad.

Voor de zomervakantie ontstond er onrust toen bekend werd dat het profiel Bouwen, Wonen en Interieur uit het aanbod van de Amsterdamse vmbo’s geschrapt dreigde te worden. Terugloop van het aantal leerlingen noodzaakte de scholen tot rigoureuze maatregelen. Eén van de scenario’s schetste het opheffen van de zo broodnodige bouwopleidingen. Reden voor Bouwend Nederland een dringende brief naar de schoolbesturen te sturen met het advies om toch op minstens één school het BWI profiel te houden. Dinsdag 11 september zaten vertegenwoordigers van Bouwend Nederland aan tafel met bestuurders Rob Oudkerk van OSVO en Lotte Neuhaus van VOvA om over de problematiek te praten.

50% minder leerlingen

Dát er iets moet gebeuren in Amsterdam is duidelijk; terwijl de bouwopgave in Amsterdam de komende jaren stijgt, is het aantal vmbo-leerlingen is in de afgelopen vijf jaar gehalveerd; een teruggang van 7000 naar 3500. In dat licht is het geen haalbare kaart om meerdere kleine schoollocaties overeind te houden waar techniek opleidingen worden aangeboden. De schoolbesturen willen dan ook dan naar een nieuwe structuur. Het idee is om naar één locatie te gaan waar de Technische Profielen (BWI, PIE, Logistiek en Motorvoertuigen) op één nieuwe of maximaal twee goed bereikbare locaties in Amsterdam worden aangeboden.
Bouwend Nederland onderschrijft de noodzaak te centraliseren. Door het steeds kleiner wordende aantal leerlingen en ook het beperkte aanbod aan goede gekwalificeerde leerkrachten kan het niet anders. Een nieuwe en moderne Techcampus zal een grote aantrekkingskracht op leerlingen hebben.

Meedenken en ondersteunen

De schoolbesturen hebben zichzelf een half jaar gegeven om een plan voor de wijziging te ontwikkelen, compleet met de bouwopgave van een nieuw en modern lesgebouw. Bouwend Nederland is nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken over dat proces. Een kans die met beide handen wordt aangegrepen, zeker waar het gaat om de BWI-opleidingen. Op zijn beurt heeft de brancheorganisatie aangegeven onder de noemer van de wervingscampagne ‘Je gaat het maken’, er alles aan te doen om het imago van de bouw verder te verbeteren en jongeren enthousiast te maken voor werken in de bouw en infra. Ook gaf Bouwend Nederland aan niet te stoppen gemeenten en provincies te attenderen op de enorme bouwopgave die er ligt en de noodzaak om daar voldoende goed opgeleid personeel voor beschikbaar te hebben.

Lees meerBekijk andere publicaties