Selecteren op laagste prijs zit broodnodige bouwinnovaties in de weg

12-11-2018 - Amsterdam

Door betere samenwerking in het voortraject vallen er veel meer innovatieve ontwikkelingen uit aanbestedingen te halen, was woensdag 7 november één van de boodschappen tijdens de Marktdag in Utrecht.

Zo’n 150 mensen waren er 7 november naar het hoofdkantoor van softwareontwikkelaar AFAS in Leusden gekomen. De strategisch partner van Bouwend Nederland was zo vriendelijk om gastheer te zijn van de Marktdag ‘Ondernemend samen werken’. 150 deelnemers betekende een forse stijging van het aantal deelnemers van vorig jaar. Naast veel marktpartijen waren er dit jaar opvallend veel bestuurders uit de publieke sector. Precies de mix die organisatoren Bouwend Nederland, VNO-NCW, gemeente Utrecht, MKB midden, Stadswerk, Cumela MKB-infra en Inkoopbureau Midden Nederland voor ogen hadden met het thema ‘Klimaat in concurrentie’. Onderzoek van het Aanbestedingsinstituut toont namelijk aan dat, ondanks alle torenhoge ambities van onder meer gemeenten en provincies op het gebied van duurzaamheid, bij aanbestedingen de laagste prijs toch altijd nog zwaarder weegt dan zaken als duurzaamheid, klimaat, innovatie, omgevingsmanagement. Belangrijk dus om als opdrachtgevers en opdrachtnemers samen te kijken naar hoe die thema’s wél punten kunnen worden waarop bedrijven elkaar gaan beconcurreren en zo extra innovaties kunnen uitlokken.

Drie sprekers, één gedachte

Drie sprekers gingen elk vanuit hun eigen vakgebied in op dat vraagstuk. Diederik Samsom trapte af met zijn bevlogen betoog over het klimaatakkoord, de afspraken die de klimaattafels hebben opgeleverd, wat die gaan betekenen en hoe invulling aan de uitvoering zou moeten worden gegeven. Vervolgens was er een vraaggesprek onder leiding van dagvoorzitter Susanne Heering met Diederik Samsom, Doekle Terpstra en Karsten Klein. De voorzitter van UNETO/VNI en de aanjager van het Programma Beter Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat reageerden elk vanuit de eigen expertise op wat het verhaal van Samsom betekent voor hun respectieve achterbannen. Klein pleitte ervoor dat opdrachtgevers en opdrachtnemers beter samen moeten optrekken bij het in de markt zetten van aanbestedingen. Hij benadrukte dat het bij goed opdrachtgeverschap hoort om duurzaamheid meer gewicht te geven in aanbestedingen dan nu het geval is en te zorgen dat het MKB een eerlijke kans krijgt in aanbestedingen om hun innovatiekracht te tonen.
Ook Doekle Terpstra brak een lans voor meer en betere samenwerking tussen partijen, vooral in het voortraject. Hij ziet nog teveel dat opdrachtgever, installateur en bouwer als drie afzonderlijke partijen vanuit hun eigen vertrouwde stellingen werken. Dat is niet de manier om de opgave die Samsom schetste – 1.000 woningen per dag verduurzamen – aan te pakken. Werk structureel in Bouwteams, en betrek daar vooral ook de installateurs in; was de kern van zijn pleidooi.

Bekijk andere publicaties