Veiligheid is speerpunt in regiojaarplan 2020

26-09-2019 - Amsterdam

Regio Randstad Noord zal komend jaar de focus op een aantal zeer belangrijke thema’s leggen. De afdelingsvoorzitters van de regio hebben dinsdag 24 september het Jaarplan voor 2020 goedgekeurd. Dat betekent onder meer nóg meer aandacht voor veiligheid.

Het Jaarplan 2020 is op een iets andere manier tot stand gekomen dan de voorgaande jaarplannen. Meer dan voorheen, speelden de regiobestuurders een veel nadrukkelijker rol bij het opstellen van het plan. In een aantal voorbereidende sessies spraken per aandachtspunt twee bestuurders en een medewerker van het regiokantoor over de te volgen koers en de te zetten stappen. De nauwe betrokkenheid van de regiobestuurders levert een nog breder draagvlak op voor de plannen.

Veiligheid krijgt prioriteit

Zo is gezamenlijk de keuze gemaakt om Veiligheid tot speerpunt te benoemen. Er wordt veel over dit onderwerp gesproken maar er moet meer worden gedaan, is de gedachte. Bijvoorbeeld met voorlichtingsbijeenkomsten maar ook rechtstreeks, door individueel advies aan bedrijven. Het Veiligheidsmeerjarenplan van Bouwend Nederlandgeeft hier ook handen en voeten aan.

Lees meerBekijk andere publicaties