Veiligheidsfunctionarissen bijgepraat over richtlijn Bouw- en sloopveiligheid

14-06-2018 - Amsterdam

Er was veel gespreksstof voor het halfjaarlijkse overleg VGM KAM maar de meeste aandacht ging wel uit naar de richtlijn Bouw- en sloopveiligheid. Wordt die richtlijn straks verplichte kost?

Veiligheid in de bouw is één van de voornaamste aandachtspunten voor Bouwend Nederland. Er is niets voor niets een meerjarenplan Veiligheid opgesteld. Daarin komen Bouwplaatsveiligheid (bijvoorbeeld RI & E en arbeidsomstandigheden), Bouwwerkveiligheid (denk aan de veiligheid van producten) en Omgevingsveiligheid (relatie van bouwactiviteiten met de omgeving en de omwonenden) aan bod. Vooral op dat laatste onderwerp zoomde juridisch adviseur Reina Uittenbogaard in als gastspreekster op het overleg VGM KAM, woensdag 13 juni. Binnen dat thema Omgevingsveiligheid valt de richtlijn Bouw- en sloopveiligheid die Bouw- en woningtoezicht heeft opgesteld. Een richtlijn die bijvoorbeeld aangeeft hoe groot de bouwveiligheidszone naast een bouwwerk moet zijn. Een richtlijn ook waar lang niet alle bouwbedrijven van op de hoogte zijn en mee te maken hebben. Hij is immers niet verplicht. Sommige gemeenten passen hem wel al toe, dus bouwbedrijven die binnen zo’n gemeente werken, hebben er mee te maken. Handig dus om dat te verifiëren, leerde de lezing van Reina Uittenbogaard. En goed ook om te weten dat het karakter van dei richtlijn wel eens kan gaan veranderen. Er zijn namelijk plannen om hem op te nemen in het Bouwbesluit, en dat is elk bedrijf verplicht om hem te volgen. Op zich een goed zaak, vindt Bouwend Nederland, want veiligheid moet je zeer serieus nemen. Maar om de regel ál te rigide toe te passen lijkt niet zinvol. Vandaar dat Bouwend Nederland wel wil lobbyen om de regel alleen daar van toepassing te laten zijn waar dat ook daadwerkelijk zinvol en van toepassing is.

Veiligheidsbewustzijn vergroten

Naast de eye-opener van de juridisch adviseur kwamen er ook nog andere onderwerpen op tafel tijdens het overleg. Er werden ervaringen uitgewisseld over bijvoorbeeld veiligheidsbewustzijn. Hoe krijg je nu alle medewerkers zover dat dat omhoog gaat en ze zich medeverantwoordelijk voelen voor de veiligheid binnen het bedrijf. Een van de deelnemers vertelde over een proef met een bedrijfs-app waar onveilige situaties mee kunnen worden gemeld. Een ander vertelde over hoe hij ene ochtend meewerkte op de bouwvloer om eens aan den lijve te ervaren hoe uitvoerbaar de regeltjes zijn die achter bureau’s worden. Een leerzame bijeenkomst dus weer!

Lees meerBekijk andere publicaties