Verhalen over de Koninklijke Marine niet meer alleen digitaal

27-08-2016 - Rotterdam

De Koninklijke Marine heeft sinds de laatste bezuinigingsrondes geen beschikking meer over een papieren magazine, waarin de ontwikkelingen binnen dit oudste krijgsmachtdeel worden beschreven. Daarvoor in de plaats is een digitale nieuwsbrief gekomen, die onder geïnteresseerden wordt verspreid. Stichting P3M heeft gemeend dat deze digitale verschijningsvorm onvoldoende recht doet aan de opinievorming rond de Koninklijke Marine en Nederlandse bedrijven en instellingen in de marinebouw. Daarom heeft zij ter aanvulling besloten tot het uitbrengen van een nieuw Marine Magazine.

Stichting P3M heeft zich tot doel gesteld om de cultuur van de marine met de samenleving te spiegelen en de discussie over het nut en de noodzaak levend te houden. Naast het organiseren van discussies en bijeenkomsten, is zij dan ook zeer verheugd met de eerste uitgave van het Marine Magazine, bedoeld om deze doelstellingen te ondersteunen. Het magazine is bestemd voor actief- en postactief marinepersoneel, bedrijven en instellingen binnen de marinebouw. Daarnaast is het interessant voor iedereen die zich een mening wil vormen over de belangen van onze Koninklijke Marine.

Zonder abonnees zal dit blad niet levensvatbaar zijn. Mensen die de marine een warm hart toedragen worden in de komende periode dan ook aangemoedigd om abonnee te worden. Voor een bedrag van twaalf euro vijftig ontvangen abonnees het magazine twee keer per jaar in de bus. Daarnaast worden abonnees met enige regelmaat uitgenodigd voor conferenties of bijeenkomsten. Het magazine is daarmee gelijk ook de verbindende schakel van een zakelijk netwerk binnen de Gouden Driehoek van marine, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen. Abonnee worden kan na inschrijving via www.marinemagazine.nl.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u terecht bij Robin Middel, 06 18974441 of middel@havanablue.nl. Wanneer u iets wil schrijven naar aanleiding van de inhoud van het magazine in bijlage, willen wij u vragen dit niet voor 1 september te publiceren. Op die dag wordt het eerste exemplaar van het Marine Magazine formeel aan de Commandant Zeestrijdkrachten uitgereikt. Deze uitreiking vindt plaats voorafgaand aan de jaarlijkse Johan de Witt Conferentie, waarvan u een aankondiging in bijlage treft. U bent als media van harte welkom om bij de conferentie aan te sluiten. Neem daarvoor ook even contact op via bovenstaande contactgegevens.

Bekijk andere publicaties