Voorbereiden op de verduurzamingshausse

26-06-2018 - Amsterdam

Verduurzaming van de particuliere woningvoorraad levert de nodige hoofdbrekens op. In een breed overleg met Energieloketten en gemeenten zochten Bouwend Nederland en de provincie Noord-Holland maandag 25 juni naar oplossingen voor het probleem.

Wel aanbod maar nog geen vraag

In Nederland moeten zo’n 4,3 miljoen bestaande woningen in particulier bezit worden verduurzaamd, willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs halen. Een duivelse opgave omdat die woningeigenaren maar moeilijk tot de benodigde investeringen en verbouwingen zijn aan te zetten. “We zijn al een jaar of vier bezig om met onder meer maatwerkadviezen die markt aan te slingeren”, gaf een aantal leden van Bouwend Nederland aan. ,Een extra impuls is nodig om de gewenste schaalvergroting, versnelling en innovaties op gang te laten komen en kostenreducties te realiseren.

Vertrouwen in de toekomst

Een pasklaar antwoord op de vraag hoe de particulier over de streep te trekken leverde de bijeenkomst niet op. De 20 aanwezigen kregen wel hoopvolle vergezichten voorgeschoteld. Onder meer van Helen Visser, die namens Bouwend Nederland aan de Klimaattafels zit. Zij vertelde dat er hard gewerkt wordt om mogelijkheden te scheppen om het Burgerlijk Wetboek zodanig aan te passen dat gebouw gebonden financiering mogelijk wordt. Daarmee zou al een van de grootste obstakels worden weggenomen. Verder legde Visser de nadruk op het initiatief Duurzame Aanbieder van Uneto-VNI, Onderhoud NL, BespaarLokaal en Bouwend Nederland.
Een andere stimulator is de verwachte wijziging in bevoegdheden van gemeenten. Die zou inhouden dat ook bestaande wijken gasloos gemaakt kunnen worden. Een extra duwtje in de rug van huizenbezitters om de verduurzaming van de woning op te pakken.
Inwoners van Noord-Holland hoeven overigens niet bang te zijn dat de provincie ze daarbij in de kou laat staan. Pim van Herk van de provincie vertelde over de ontwikkeling van tools waarmee bewoners kunnen zien wat de beste en meest effectieve manier is om hun woning te verduurzamen. Maatwerk via een app dus.

Goed voorbereid

Dat dit overleg belangrijk wordt gevonden, blijkt wel uit het feit dat iedereen die er voor was uitgenodigd, daadwerkelijk aanwezig was. Het levert immers een goed inzicht op in de stand van zaken en in wat partijen van elkaar verwachten. En het bereid voor op de hausse aan verbouwingen die ongetwijfeld gaat komen. Want daaraan werd niet getwijfeld. Vandaar ook het voorzetje van regiomanager Jan Overtoom om een apart bureau op te richten waar alle lidbedrijven in zijn vertegenwoordigd. Aanvragen die via Energieloketten en gemeentes binnen komen, zouden naar dat knooppunt moeten worden doorgespeeld. Daar kunnen opdrachten dan worden verdeeld onder de bedrijven, gebaseerd op beschikbaarheid en capaciteit. Dat voorkomt wachttijden voor de bewoners en maakt de verduurzamingsoperatie goedkoper en behapbaarder voor ze.
Afgesproken werd om vervolg te geven aan deze startbijeenkomst en om de Duurzame Aanbieder vanuit de deelnemende partijen verder te promoten.

Lees meerBekijk andere publicaties