Voorbereidingen aanleg bedrijventerrein ’t Oog van start

03-10-2022 - Hardinxveld-Giessendam

Voorbereidingen aanleg bedrijventerrein ’t Oog van start

De voorbereidingen voor de inrichting en bebouwing van het nieuwe bedrijventerrein in de westpunt van ’t Oog gaan daadwerkelijk beginnen. Deze week wordt het projectinformatiebord geplaatst en wordt het werkterrein ingericht. Vanaf november wordt de voorbelasting aangebracht. In het laatste kwartaal van volgend jaar kan begonnen worden met de aanleg van wegen, infrastructuur en de bouw van bedrijfspanden.

“Binnen onze gemeente zijn er veel bedrijven die ruimte zoeken om te groeien. Met de aanleg van dit bedrijventerrein kunnen we daar invulling aan geven”, licht wethouder Trudy Baggerman toe. “Mooi dat we nu de stap maken van een plan naar de uitvoering ervan.”

In 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan voor dit gebied. Het gaat om een terrein van 6,58 hectare, waarvan 3,9 hectare netto uitgeefbaar is als bedrijventerrein. Nadat de ontheffing Wet natuurbescherming was verleend, is er enige tijd gaan zitten in het verplaatsen van heikikkers en rugstreeppadden naar andere leefgebieden.

Die fase is nu achter de rug, zodat gestart kan worden met de voorbereidingen om het terrein bouwrijp te maken, waaronder het aanbrengen van de voorbelasting. De eerste zandtransporten hiervoor beginnen in de week van 10 oktober. Het zand wordt aangevoerd vanuit de haven van Sliedrecht en via de Zwijnskade naar het terrein gebracht, zodat er zo min mogelijk druk op het Hardinxveldse wegennet ontstaat. Vanzelfsprekend zal de inrit naar het werkterrein worden ingericht en voorzien van de nodige verkeersborden.

Na de zetting en afvoer van de voorbelasting volgt de fase van het bouwrijp maken. Naar verwachting kan dan eind 2023 begonnen worden met de bouw van wegen en panden.

Ook de uitgifte van de bouwkavels is in voorbereiding. De methodiek voor aanmelding en selectie wordt waarschijnlijk in november bekendgemaakt.

Bekijk andere publicaties